Koronakrim vil florere

– Dessverre, men pandemien gjør det lettere å skjule ulovligheter. Oppdagelsesrisikoen er langt mindre nå enn før, fordi det offentlige kontrollapparatet delvis er satt ut av spill.

– Krisen vil blant annet få anleggsaktører til å hente inn underleverandører de ellers aldri ville brukt. Arbeidslivskriminaliteten vil generelt øke, tror Erling Grimstad.
– Krisen vil blant annet få anleggsaktører til å hente inn underleverandører de ellers aldri ville brukt. Arbeidslivskriminaliteten vil generelt øke, tror Erling Grimstad. Foto: Geir Hasle
Publisert

Erling Grimstad er tidligere ass. sjef i Økokrim og leder for BDOs granskingsenhet. De siste årene har han jobbet mot anti-korrupsjon og økonomisk kriminalitet gjennom eget advokatfirma.

Etter pandemien er han mer pessimistisk enn noen gang.

Ser sitt snitt

– Kriminelle og useriøse aktører møter de samme utfordringene som alle andre, og de vil finne nye veier for å skaffe seg midler, spår Grimstad.

Han ser økende konkurskriminalitet, også i bygg og anlegg, som en åpenbar realitet.

– Vi vil dessverre se at virksomheter som har drevet på kanten av loven nå ser sitt snitt til å forsvinne inn i mengden av konkurser. De vil se at det blir enklere å dekke over tidligere regelbrudd, mener Grimstad.

Hele registeret

Den erfarne etterforskeren er ikke i tvil om at pandemien vil friste mange til ulovligheter innen hele registeret av arbeidslivskriminalitet: momsbedrageri, utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, hvitvasking og korrupsjon.

Grimstad tror misbruk av offentlige støtteordninger allerede skjer ved at permitterte arbeidstakere fortsatt jobber for arbeidsgiver.

– Det første som skjer i mange bedrifter er at de dropper utgifter til regnskapsfører. De slutter å føre regnskap, og betaler ikke kreditorene og moms. Det blir lett å gå inn i lovbrudd.

Økokrims trusselvurderinger

• Koronapandemien og økt økonomisk usikkerhet skaper et handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare situasjonen vi er i.

• Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både privatpersoner og næringslivsaktører.

• Kompensasjonsordningene til næringslivet vil sannsynligvis tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt. Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av koronapandemien.

• Redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet både under og etter koronapandemien, vil sannsynligvis bli utnyttet av kriminelle aktører.