Mesta fikk kjempekontrakten i nord

I dag ble kontrakten verdt 612 millioner kroner signert. Nå er de størst i nord.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen og regiondirektør Arne Roald Larssen i Mesta signerte to drifts- og vedlikeholdskontrakter tirsdag 9. mai. Foto: Marius S. Staulen
Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen og regiondirektør Arne Roald Larssen i Mesta signerte to drifts- og vedlikeholdskontrakter tirsdag 9. mai. Foto: Marius S. Staulen
Sist oppdatert

Tirsdag ble storkontrakten om drift og vedlikehold av i alt 808 kilometer riks- og fylkesveg i Dyrøy, Målselv og Sørreisa samt deler av Balsfjord, Bardu, Lenvik, Tromsø og Salangen signert.

Målt i antallet kilometer veg er dette den største drifts- og vedlikeholdskontrakten i Nord-Norge.

Kontrakten har en verdi på nærmere 612 millioner kroner (ekskl. mva.) og Mesta leverte laveste pris i konkurranse med tre andre tilbydere.

Disse leverte tilbud i Troms

Tilbyder Tilbudssum (ekskl. mva.)

1 Mesta AS 611 733 175,00

2 Svevia Norge AS 645 272 350,00

3 Veidekke Industri AS 732 869 526,00

4 Presis Veidrift 709 108 669,70

Disse leverte tilbud på Helgeland

Tilbyder Tilbudssum (ekskl. mva.)

1 Svevia Norge AS 217 279 100,00

2 Mesta AS 165 917 220,00

3 Veidekke Industri 222 421 906,00

4 Veidrift AS 260 215 856,00

Kontrakten i Troms har en varighet på åtte år og trer i kraft 1. september. Mesta har hatt drifts- og vedlikeholdsansvar her i flere år allerede.

Samtidig overtar Mesta ansvaret for drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet i deler av Helgeland, totalt ca. 480 kilometer, gjennom kontrakt 1804 Mo. Den omfatter kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Træna, samt deler av Rødøy.

Kontrakten har en verdi på ca. 166 millioner kroner og en varighet på fem år fra 1. september. Også her konkurrerte Mesta med tre andre tilbydere.