Milepæl på Follobanen

Tunnelboremaskinene kler samtidig innsiden av tunnelveggen med betongelementer slik at den blir vann- og frostsikker.
Tunnelboremaskinene kler samtidig innsiden av tunnelveggen med betongelementer slik at den blir vann- og frostsikker. Foto: Foto: Herrenknecht
Sist oppdatert

De neste to årene skal tunnelboremaskinen «Magda Flåtestad» og de tre andre maskinene «Dronning Eufemia», «Dronning Ellisiv» og «Anna fra Kloppa» drive ca. 18 km av den 20 km lange jernbanetunnelen mellom Langhus og Ekeberg.

Den nordligste delen av tunnelen i Follobaneprosjektet inn mot Oslo S drives med konvensjonell sprengning. Det skriver Jernbaneverket på sine nettsider.

- Nok en milepæl er nådd for prosjektet. Fire maskiner er i løpet av et drøyt halvår montert og gjort operative nede i de utsprengte montasjehallene. Dette er rett og slett imponerende. En stor honnør må rettes til entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) og alle underentreprenører som har vært involvert, sier prosjektleder for tunnel TBM, Anne Kathrine Kalager.

Alle de fire tunnelboremaskinene har startet opp i løpet av høsten 2016 og boringen skal etter planen være ferdig om to år. Utgangspunktet er anleggsområdet på Åsland, der hver av de fire maskinene skal bore om lag 9 km av de to tunnelløpene.

Maskinene er 150 m lange, veier ca. 2400 tonn og borhodet har en diameter på 9,96m.

Når tunnelen står ferdig i 2021 vil den være Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

Denne saken ble første gang publisert 05/12 2016, og sist oppdatert 06/04 2017