Samferdselsministeren:

Anlegg: - Vi må jobbe godt sammen

Vil ha mindre konflikter, mer samarbeid og mer miljøvennlige anleggsmaskiner

Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, sier konfliktnivået er lavt, men det skal enda lavere. Foto: Fredrik Saugstad
Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, sier konfliktnivået er lavt, men det skal enda lavere. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

- Nå skal jeg skryte litt av pengene vi skal bruke på infrastrukturen fremover. Men husk:

Det er faktisk deres penger, derfor har vi en felles interesse i holde kostnadene nede.

Slik introduserte samferdselsminister, Kjetil Solvik-Olsen, sin tale for anleggsbransjen under Arctic Entrepreneur.

Skal lære av hverandre

- Å ikke være i konflikt med oppdragsgiver, begge parter må ha den holdningen. Det er kjedelig når man må bruke advokater på konflikter. Vi må sørge for nok handlingsrom for å kunne finne løsninger. Vi skal bruke mye tid på det fremover, vi, Statens vegvesen og Nye Veier. De gode erfaringene skal utvides, vi skal lære av hverandre og av entreprenørene. Som et teamarbeid, ikke som fiender. Tatt i betraktning i antall kontrakter, er det få konflikter der ute, men det skal bli enda bedre, forsikret han.

Mer miljøvennlige anleggsmaskiner vil bli etterspurt i kontraktene fremover. Foto: Fredrik Saugstad
Mer miljøvennlige anleggsmaskiner vil bli etterspurt i kontraktene fremover. Foto: Fredrik Saugstad

Realistiske miljømål

- I dette ligger et arbeid mot mindre støy, mindre utslipp og mindre energibruk, det kommer til å bli gjenspeilet på arbeidsplassene deres. Det at man har en målsetning om nullutslipp, skal også gjelde når vi bygger, det kan være ganske utfordrende. Vi skal stikke fingeren i jorda og sørge for at de kravene vi stiller, er noe dere kan innfri. Slik at når dere skal ha nytt utstyr skal dere kunne våge å investere i utstyr som forurenser mindre og utstyr som går på ren strøm. Men det er viktig å vite at de kravene etterhvert vil bli gradvis strengere.

- Vi som kontraktseierne kommer til å etterspørre den type teknologi.

Vil ha samarbeid med anleggsbransjen

- Og igjen må det være et godt samarbeid med de som leverer anleggsutstyr og vi skal ha kontakt med de som leverer anleggsutstyr, slik at vi går riktig fram og at vi ikke gjør det for raskt slik at dere ikke investerer i ting dere ikke får avkastning på.

- Entreprenørene skal også kunne tjene penger for å kunne investere i nytt og bedre utsyr. Slik at neste gang dere bytter inn så kjøper dere en enda større gravemaskin, for på sikt er det sånn vi sammen kan få ned kostnadene.

1000 milliarder de neste 12 årene går inne i samferdsel. Foto: Fredrik Saugstad
1000 milliarder de neste 12 årene går inne i samferdsel. Foto: Fredrik Saugstad

Kraftig samferdselssatsing på mange plan.

- Vi skal bruke 1000 milliarder på samferdselinfrastruktur de neste 12 årene. En stadig større andel av statsbudsjettet går til samferdsel, det er fordi denne regjeringen tror vi tror vi får betalt for det i lengden.

- En områdegjennomgang i Statens Vegvesen skal vi bruke en del tid på fremover. Gjennom en omorganisering i stat og fylke og hva vegvesenet kan kopiere og hva de ikke kan kopiere fra Nye Veier. Det er lettere for Nye Veier med under 150 ansatte enn vegvesenet med over 7000 ansatte.

Vil ha 110-motorvei Oslo - Trondheim

- Både Nye Veier og Statens Vegvesen har sett at det går an å kutte opptil 30 prosent på veiprosjekter, det er i så fall flere milliarder kroner spart. Vi skal sette oss ned og se fremover. Den langsiktige planen er Oslo – Trondheim med 110-standard.

Ministeren sier han skal se bransjen enda mer i kortene for å få bukt med kriminalitet. Foto: Fredrik Saugstad
Ministeren sier han skal se bransjen enda mer i kortene for å få bukt med kriminalitet. Foto: Fredrik Saugstad

«Disse fæle utlendingene»

Samferdselsministeren toner ned hvor stort "problem" utenlandske entreprenører er.

- 97 prosent av veikontraktene fra Statens vegvesen og Nye Veier i 2016 gikk til norske selskaper og i 2017 ser det ut som vi havner på den samme prosenten og det beviser konkurransedyktigheten til norske entreprenører, kommenterer han.

- Den som er best til å gjennomføre prosjektet med god kvalitet til best pris skal få jobben. Og dere har bevist at dere leverer som bare nøkken. Jeg tror vi styrkes av konkurransen fra utlendingene. Jeg er en god politiker fordi mange vil overta rollen min med jevne mellomrom, forklarer han.

- Men konkurransen må skje på like vilkår, forsikrer han.

Arbeidslivskriminalitet

- Vi kommer til å forsøke å se Anleggsbransjen og transportbransjen enda mer i kortene, også utlendingene, men det er ikke lite lett på grunn av vanskeligere tilgang.

Abonner på AnleggsMagasinet:

Denne saken ble første gang publisert 27/01 2018, og sist oppdatert 29/01 2018