– Regjeringen svikter miljøløftene

BNL mener at økt avgift på biodiesel vil heve terskelen for oppdragsgivere til å stille offensive miljøkrav.

Jon Sandnes i BNL misliker at fossilfrie byggeplasser blir dyrere.
Jon Sandnes i BNL misliker at fossilfrie byggeplasser blir dyrere. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Regjeringen fortsetter å øke bevilgningene til samferdsel, men når ikke målene i Nasjonal transportplan, mener Byggenæringens Landsforening.

Mer til flaskehalser

– I årene som kommer blir det viktig at utbyggingen av kollektivtransport opprettholdes. For å møte klimautfordringer og konkurransekraften må bo- og arbeidsmarkedsregioner knyttes tettere sammen. Dette vil være med på å skape framtidens arbeidsplasser, sier Jon Sandnes, adm. direktør i BNL.

BNL mener det må bevilges mer til utbedring av flaskehalser for vare- og tømmertransport, og at tiltak for bedre fremkommelighet for håndverksbiler. Stortingets anmodning om en plan for energieffektiviserte bygg mangler.

Svikter løftene

– Målet om 10 TWh henger dermed i en tynn tråd. Regjeringen må gå fra ord til handling, og ikke skyve arbeidet foran seg, krever Sandnes, og mener at regjeringen svikter sine egne løfter om nedtrapping av skatt for arbeidende kapital.

– Et stort konkurransefortrinn for norsk næringsliv er stabile rammevilkår. Regjeringen løper fra sine egne lovnader. Det gjør det mindre attraktivt å investere i maskiner og utstyr, sier Sandnes.

Regjeringens forslag til budsjett inneholder lite som endrer rammevilkårene i boligmarkedet.

– Boligmarkedet er nå i balanse og vi forventer at regjeringen ikke endrer dette. Det betyr også at Finanstilsynets forslag om ytterligere innstramminger for boliglån skrotes, og at dagens regelverk videreføres inntil videre, sier Sandnes.

Denne saken ble første gang publisert 10/10 2019, og sist oppdatert 09/10 2019