Nye Mjøsbrua nærmere realisering

Nye Veier er allerede godt i gang med grunnundersøkelser i Mjøsa der den nye brua skal bygges. Nå intensiveres arbeidet med forberedende og overordnede avklaringer for ny Mjøsbru.

Trebru: Slik kan den nye Mjøsbrua komme til å se ut. (Ill.: Statens vegvesen)
Trebru: Slik kan den nye Mjøsbrua komme til å se ut. (Ill.: Statens vegvesen)
Sist oppdatert

Nye Veier har engasjert rådgivningsmiljøene i Multiconsult Norge AS for å arbeide med konseptutvikling og evaluering av ny Mjøsbru. Johs Holt AS har en tung rolle i dette oppdraget sammen med Multiconsult.

– Nye Veiers porteføljeprioritering, som nylig ble offentliggjort, viser at E6-strekningen Moelv – Øyer sør rykker oppover på prioriteringslista over kommende utbyggingsprosjekter. Vi starter derfor på arbeidet med ny Mjøsbru ved å utvikle konseptet og evaluere det arbeidet som allerede er gjort, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier.

Alternativ i tre

– Nye Veier må optimalisere bruprosjektet best mulig. Rådgiverne skal blant annet optimalisere Mjøsbrua slik at den tåler 110 km/t og vurdere brukonsepter med tanke på design, byggetid, kostnad og klimautslipp, sier Moshagen.

I kommunedelplanen er det vedtatt at den nye Mjøsbrua skal bygges sør for dagens bru. Mjøsbrua i den vedtatte kommunedelplanen blir ca. 1750 meter lang med fundamentering på inntil 70 meter dybde.

– I den vedtatte kommunedelplanen er det lagt til grunn betongbru, men i konseptutviklingen skal vi vurdere flere brutyper, inkludert trebru, sier Moshagen.

Kostnad og risiko

Resultatene fra konseptutviklingen skal inngå i senere konkurransegrunnlag for totalentreprisen og reguleringsplan.

– Vi gjennomfører grunnundersøkelser, slik at vi kan se på ulike fundamenteringsløsninger. Fundamenteringskostnadene utgjør i dag halvparten av byggekostnadene, og vi vil vurdere hvordan vi kan redusere både kostnad og risiko, sier Moshagen.

Strekningen Moelv – Øyer sør (inkludert Mjøsbrua) inngår i Nye Veiers portefølje. Det er ikke endelig bestemt når E6-strekningen skal bygges.