Moss-Horten-forbindelse for å hindre Oslo-køen

En broforbindelse eller tunnel mellom Moss og Horten vil avlaste Osloregionen for godstransport. Men kommer den noen gang?

FjordTuben, et alternativ for biler, tog og gående.
FjordTuben, et alternativ for biler, tog og gående.
Sist oppdatert

I tillegg står en ring 4 rundt Oslo høyt på ønskelisten til Norges Lastebileierforbund for å få bukt med ekstremkøene. En desentralisert løsning for godsterminalene kan også være en god løsning. Enkelte ønsker seg også jernbane over fjorden.

‒ Tverrforbindelse og fremtidig terminalutvikling er viktige spørsmål for næringsutviklingen. Norge er et forbrukerdrevet importland, hvor 30 prosent av alle varer kommer sjøveien. Alt kan ikke fortsatt bli presset gjennom Oslo, sier direktør for næringspolitikk i NHO Transport & Logistikk, Erling Sæther.

Å Fjerne barrieren

Statens vegvesen har fått i oppdrag om å utrede den mest effektive og miljøvennlige måten å komme seg over Oslofjorden på. Utgangspunktet har vært å vurdere alternativene bru, tunnel eller et bedre fergetilbud. Dette er regjeringens oppdrag til prosjektet, som Vegvesenet har fått ansvar for: Fjern barrieren som Oslofjorden i dag er for trafikken. Skap et miljøvennlig og effektivt transportsystem godt nok for næringslivet og som knytter bolig- og arbeidsmarkedene i øst og vest tettere sammen.

Gunstig for Grenland

Spesialrådgiver i Vekst i Grenland, Petter Ellefsen, tegner et bilde av en region i sterk vekst. Mange investeringer i ny industri er på gang. Transportbehovet er allerede i dag svært høyt. Han mener en forbindelse Moss-Horten, en øst-vest trase vil være gunstig for utviklingen også i Grenlandregionen.

Må ut av byen

Geir Berg, rådgiver i SITMA, peker på at trafikken i Oslo økte med 40 prosent i perioden 1992-2007, og trafikken i Akershus med 55. Tungtrafikken økte med 8,2 prosent. Analyser utført av Statens vegvesen i 2008 viste at Alnabruområdet/Nedre Groruddalen ville få betydelige trafikale problemer omkring 2015. Utbyggingen av Vestkorridoren (Skøyen-Asker) vil gi store trafikkproblemer i byggeperioden fram til 2029.

Berg tar terminaldiskusjonen videre: Ny terminalkapasitet må utvikles utenfor de sentrale byområdene da det synes å bli både trangere og vanskeligere å opprettholde kapasiteten i byene.

Denne saken ble første gang publisert 18/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017