Statsbygg ønsker eksterne varslere

− Vi oppfordrer alle som arbeider for oss til å varsle om kritikkverdige forhold i våre prosjekter, sier økonomidirektør Marianne N. Fålun i Statsbygg.

Det er tilrettelagt for anonym varsling. Ill.foto: Geir Hasle
Det er tilrettelagt for anonym varsling. Ill.foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Statsbygg styrker sin varslingskomité med advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm, for å sikre at involverte ivaretas på en forsvarlig måte. Fougner har bred erfaring med arbeidsrett og varslingssaker.

Høy risiko

I bygge- og eiendomsbransjen er det høy risiko for arbeidslivskriminalitet. Svart arbeid og sosial dumping florerer. I en rapport fra i fjor anslår «Samfunnsøkonomisk analyse» at skatte- og avgiftsunndragelser som følge av arbeidskriminalitet utgjorde 12 milliarder kroner i 2015. Kriminelle aktører forsøker å framstå som lovlydige, men finner nye metoder for å unndra seg arbeidsgiveransvaret.

− Vi ber alle involverte i et byggeprosjekt, et vedlikeholdsprosjekt eller drift- og forvaltning av våre eiendommer i inn- eller utland om å varsle om brudd på lover og forskrifter, straffbare forhold som korrupsjon eller brudd på arbeidsmiljøloven, trakassering og diskriminering, svikt i sikkerhetsrutiner eller fare for liv og helse, sier Marianne N. Fålun.

Selv i Eidsvollsbygningen

Statsbygg sier at byggherren setter inn stadig nye kontrolltiltak og krever stadig mer dokumentasjon fra sine leverandører, men kriminelle elementer i bygg- og eiendomsnæringen finner nye måter å lure seg unna på. Statsbygg kan ikke selv drive etterforskning av kriminalitet, men samarbeider oftere tett med Skatteetaten og andre myndigheter for å avsløre useriøse aktører.

Mistenkelige forhold blir anmeldt. Avsløringer fra andre og fra Statsbygg selv, har vist at kriminelle firmaer har klart å lure til seg jobber i våre prosjekter, selv i Eidsvollsbygningen. Eksemplene viser at Statsbygg og andre seriøse aktører er avhengig av eksterne varslere for å avsløre ulovlige forhold.

Anonym varsling

Statsbygg har nå etablert en ny elektronisk varslingskanal som er tilgjengelig via Statsbyggs interne portal og nettstedet statsbygg.no. Det oppfordres til å varsle med fullt navn, men det er tilrettelagt for anonym varsling.

Løsningen gjør det mulig for Statsbygg å kommunisere med en anonym varsler. Statsbygg forplikter seg til å beskytte alles rett til å varsle, og til å påse at varsleren ikke utsettes for bebreidelser, gjengjeldelse eller sanksjoner.

Denne saken ble første gang publisert 22/02 2018, og sist oppdatert 26/02 2018