Nå kan du anonymt varsle om anlegg- og transportkriminalitet

Statens vegvesen lanserer ny varslingskanal.

Vegdirektøren ber publikum bruke tipstelefonen om ulovligheter. Illustrasjonsbilde.
Vegdirektøren ber publikum bruke tipstelefonen om ulovligheter. Illustrasjonsbilde.
Sist oppdatert

I oktober, da Statsbudsjettet ble lagt frem, ble det sendt ut en melding fra vegdirektøren om at det skulle opprettes en nasjonal enhet som mot sosial dumping i anleggsektoren.

Samtidig opprettet Vegvesenet sin krimenhet i fjor, for å avdekke kriminell aktivitet innen trafikant- og kjøretøyområdet i Norge.

I dag kom meldingen om at Statens vegvesen lanserer en varslingskanal. Denne skal sørge for trygg og anonym varsling av kritikkverdige forhold og kriminell aktivitet.

Varsle i vei

- Denne kanalen kan bli et viktig bidrag for å få belyst hendelser vi ønsker å komme til livs. Sitter du med konkrete bevis, eller bare en dårlige magefølelse? Ikke nøl med å bruke kanalen vår og la våre folk gjennomgå informasjonen din. Jeg vil heller ha et varsel for mye, enn et for lite, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

De kritikkverdige forholdene gjelder både tilfeller der Statens vegvesen selv er part og andre. Vegvesenet trenger altså ikke selv være involvert.

Hva kan du varsle om?

- Merk at du kan bruke kanalen vår i visshet om at du kan gjøre det 100 prosent anonymt, men oppgi gjerne personlige opplysninger hvis mulig. Det kan gjøre det enklere å behandle ditt varsel, legger Gustavsen til.

Hva kan du varsle om? Typiske eksempler på kritikkverdige forhold hvor Statens vegvesen er part kan være:

▪ korrupsjon eller andre økonomiske misligheter

▪ brudd på lover, regler og retningslinjer

▪ svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse

▪ arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav

▪ uforsvarlig saksbehandling

Eksempler på samfunnsskadelig og kriminell aktivitet knyttet til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er direkte part, kan være:

▪ ikke godkjente verksteder

▪ ulovlige trafikkskoler

▪ ulovlig ombygging av kjøretøy

▪ juks ved teoriprøver

▪ transportkriminalitet.

Følg saksgangen

Alle varsler mottas av internrevisjonen i Statens vegvesen, og blir saksbehandlet av henholdsvis internrevisjonen eller Seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet.

Etter at du har sendt varselet kan du følge med på saksgangen.

- Vi oppfordrer deg til å følge med i saken. Saksbehandler kan ha behov for å stille oppfølgingsspørsmål, sier vegdirektøren avslutningsvis.

Her er link til varslingskanalen.

Denne saken ble første gang publisert 09/02 2017, og sist oppdatert 06/04 2017