Nå blir det ny riksveg mellom Løten og Elverum

Blir tidenes raskeste utbygging

Vegvesenet og Skanska signerte kontrakten på 5,5 millarder

Oversiiktskart: Illustrasjon: Svv
Oversiiktskart: Illustrasjon: Svv
Sist oppdatert

Skanska ble tildelt kontrakten for ca to måneder siden. I tiden etter kontraktstildelingen, er det arbeidet med detaljene knyttet til de finansielle betingelsene.

Tidenes raskeste utbygging

På snaue 29 måneder skal det bygges 15,2 km. firefelts veg med midtdeler, 10,4 km. tofelts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt.

Det blir bygget nytt tilbud til gående og syklende og det kommer ny kontrollstasjon.

Ånestadkrysset anno 2020: Slik vil Ånestadkrysset der rv. 25 og rv. 3 møtes sett mot vest og Elverum Til høyre bak overgangsbrua kommer den nye kontrollstasjoen. Illustrasjon: Svv
Ånestadkrysset anno 2020: Slik vil Ånestadkrysset der rv. 25 og rv. 3 møtes sett mot vest og Elverum Til høyre bak overgangsbrua kommer den nye kontrollstasjoen. Illustrasjon: Svv

OPS-prosjekt til 5,5 milliarder

Det spesielle ved utbyggingen er at det organiseres som OPS-prosjekt (Offentlig privat samarbeid). Det vil si at entreprenørselskapet Skanska med sitt OPS-selskap, Hedmarksvegen as som står ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av veien i 20 år, samt finansiering i byggeperioden. I sum er verdien på kontrakten 5,5 milliarder kr.

-Gjennom flere og lange runder med de tre finalistene har vi forhandlet fram et meget god prosjekt. Vi har knadd løsninger, regnet på mengder og diskutert alternativer som har resultert i avtalen vi har på bordet i dag forteller prosjektleder, Taale Stensbye.

Kontrakten ligger om lag 1,5 mrd. kr lavere enn tidligere anslag. Det er en teoretisk innsparing på 20 prosent.

Kort byggetid:

-I OPS-kontrakter får ikke entreprenøren betalt før vegen er tatt i bruk. Dette bidrar til kortest mulig byggetid, ikke minst til fordel for trafikantene som raskt kan ta i bruk nyinvesteringen og dermed høynes også samfunnsnytten. Kort byggetid er selvfølgelig til fordel for naboer og andre som er berørt av byggearbeidene sier Stensbye.Fakta: legg til tekst

-Men vi reduserer ikke på standarden for eksempel i form av færre kryss eller vegbredder, understreker han. I all hovedsak er det regulert løsning som nå bygges.

Fakta

 • Ny rv.3/ rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts veg og 10 km 2-felts veg med midtrekkverk og bygging av ny kontrollstasjon. I tillegg skal Statens vegvesen gjøre forbedringer på dagens veg.
 • Prosjektet skal gjennomføres på under to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes 1. november 2020.
 • Dette er det første OPS-prosjektet i veibygging på over 10 år. Skanska og Hedmarksvegen as står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.
 • Den tilbudte prisen på 5,5 mrd. kr er 20 prosent lavere enn tidligere kostnadsoverslag.

Dette skal bygges:

 • 15,2 km. firefelts veg med midtdeler
 • 10,4 km. 2/3 felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt
 • 3 planskilte kryss
 • 2 rundkjøringer
 • 2 T-kryss
 • 7,1 km. gang- og sykkelveg
 • 10 bruer
 • 18 over-/ underganger
 • 2 faunapassasjer (viltoverganger)

Abonner på AnleggsMagasinet

Nye rv.3/ rv. 25 Ånestadkrysset med karakteristiske Myklegard til venstre i bildet Illustrasjon: Svv
Nye rv.3/ rv. 25 Ånestadkrysset med karakteristiske Myklegard til venstre i bildet Illustrasjon: Svv