Statsbudsjettet 2017

Nasjonal enhet mot sosial dumping i anleggsektoren

2017 gir oss et solid riksvegbudsjett. Vi prioriterer vedlikehold av vegnettet, og holder tempoet oppe på igangsatte prosjekter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Terje Moe Gustavsen
Terje Moe Gustavsen
Sist oppdatert

Statsbudsjettet som regjeringen la fram i dag gir Statens vegvesen 30,5 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder (3,7 %) over 2016-budsjettet. – Vi har hatt store økninger i flere år. Vi har kommet på et bevilgningsnivå der vi forvalter store midler og løser store oppgaver, sier vegdirektøren i en pressemelding etter dagens statsbudsjett. Investeringer og utbedringer på riksvegene øker fra 10,5 til 11,5 milliarder kroner.

Noe av det mest interessante er det videre kampen mot sosial dumping. I dagens melding står det nærmest i en parantes, men vi velger å legge stort trykk på det. Det står nemlig å lese at innsatsen mot ulovlig kabotasje og sosial dumping fortsetter. Det er bra for veitrafikken.

Men hvordan er det innen anlegg?

Jo, vegdirektøren vet at sosial dumping også er et tema i anleggsvirksomheten, og at det skal opprettes en nasjonal enhet som bistår prosjektene. Det er godt nytt for den seriøse delen av bransjen.

Store prosjekter i startfasen

Det er lagt opp til anleggsstart for E39 Bjørset – Skei i Sogn og Fjordane i 2017.

Under forutsetning om delvis bompengefinansiering legges det inn 100 millioner til videre prosjektering, grunnerverv og forberedende arbeider for prosjektene E39 Rogfast og E16 Bjørum – Skaret. Det gis bevilgning til skredsikring av rv. 13 Vik–Vangsnes i 2017.

Planlegging og forberedelser for to OPS-prosjekter i Hedmark og Hordaland fortsetter.

Trafikksikkerhet

551 millioner kroner skal brukes for å gjøre vegene mer trafikksikre. Det er blant annet tiltak for å hindre møteulykker, dempe konsekvensene av utforkjøringer, samt tiltak å redusere fotgjenger- og sykkelulykker.

Drift

Driften av vegnettet skal koste om lag det samme som i år (3,2 mrd. kr). Det er alle aktiviteter som trengs for at vegnettet er oppe og fungerende i daglig bruk. Den nye driftsstandarden, som blant annet forutsetter kontinuerlig brøyting i snøvær og økte krav til friksjon, gjelder nå for 80 prosent av kontraktene.

Det foreslås 2,8 mrd. kr til vedlikehold av riksvegene. Av dette er avsatt 1,2 milliarder kr til asfaltlegging neste år. Neste år legges 1 400 km ny asfalt på riksvegene. Etter dette vil 80 prosent av riksvegene ha et godt veidekke.

Trafikant- og kjøretøyområdet får 2,15 mrd. kr. Det prioriteres hyppig kontroll av vinterutrustningen og bremser på tunge kjøretøy. Vi skal være aktive mot kriminalitet på kjøretøyområdet, avslutter vegdirektøren og sikter dermed til vegvesenets nyopprettede krimenhet.

 

Denne saken ble første gang publisert 06/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017