NCC fikk kontrakten verdt en halv mrd - men var ikke billigst

NCC Norge Roadservices er tildelt driftskontrakten for Ringerike for fem nye år.

Kontrakten gjelder for Ringerike, Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad samt deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune i nabofylket.
Kontrakten gjelder for Ringerike, Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad samt deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune i nabofylket.
Publisert

Svært ofte er det som kjent billigste tilbyder som vinner de ulike anbudene. Men ikke i dette tilfellet. Med sine 463,8 millioner kroner var tilbudet fra NCC nemlig tre millioner kroner høyere enn laveste tilbud som var fra BMO Entreprenør AS.

Kontrakten fordeler seg på 189 kilometer riksveg med høyeste ÅDT på over 20.000 biler og 528 kilometer fylkesveger.

I tillegg 33,8 km gang/sykkelveger langs riksveger og 27,4 kilometer gang/sykkelveger langs fylkesveger. Dessuten 2,7 kilometer fylkesveg i Oppland.

Den nye kontrakten til NCC gjelder for perioden 2018-2023 fra og med 1. september i år. NCC har også inneværende kontrakt for samme antall år.

Abonner på AnleggsMagasinet