NCC i startgropen for større satsing på mobilknusing

Virksomhetsoverdragelsen fra det NCC-eide selskapet Carl C. Fon til NCC Industry er starten for en større satsning på mobilknusing i Norge.

Dette er bare starten, hinter NCC om. De er igang med en større satsing på mbilknusing i Norge. Foto: Ncc
Dette er bare starten, hinter NCC om. De er igang med en større satsing på mbilknusing i Norge. Foto: Ncc
Sist oppdatert

NCC Industry overtar mobilknusing fra Carl C. Fon.

Virksomheten med mobilknusing i Carl C. Fon AS overføres fra 1. april til NCC Industry AS. NCC Industry er Nordens største aktør innen pukk og grus og er den største aktøren innen mobilknusing av steinmaterialer i Sverige.

Enheten for mobilknusing vil inngå i NCC Industry sin divisjon Steinmaterialer og vil ledes av Area Manager Ronny Sørås.

Vi har ambisjoner om å være en sentral aktør i markedet for mobilknusing
Frode Jørgensen, direktør for Steinmaterialer i NCC Norge.

Enheten for mobilknusing vil ha en solid maskinpark og NCC Industry vil videreutvikle sin markedsposisjon med ambisjoner om lønnsom vekst de kommende årene, står det i en melding på NCCs sider.

- Vi har ambisjoner om å være en sentral aktør i markedet for mobilknusing. Vi vil i tillegg selvfølgelig være en intern leverandør for virksomheten i NCC, men har vekstambisjoner som vil gjøre oss til en konkurransedyktig aktør markedet for mobilknusing, sier Frode Jørgensen, direktør for Steinmaterialer i Norge.

10 pukkverk og 85 ansatte

NCC Industry har i dag virksomhet i Divisjon Steinmaterialer fra Trøndelag og sørover i Norge. Totalt har virksomheten 10 pukkverk og med virksomhetsoverdragelsen fra Carl C. Fon AS vil divisjon Steinmaterialer ha omlag 85 ansatte.

Abonner på AnleggsMagasinet