NCC prosjekt ble Årets anlegg 2014

Kåringen fant sted under Byggedagene i Oslo. Løsmassetunnelen er en del prosjektet Strindheimstunnelen på E6 i Trondheim, og regnes som ett av de mest utfordrende veiprosjektene i Norge.

Løsmassetunnelen i Trondheim ble vinner av Årets anlegg 2014.
Løsmassetunnelen i Trondheim ble vinner av Årets anlegg 2014.
Publisert Oppdatert

Prosjektet gikk ut på å etablere en betongtunnel gjennom kvikkeliere, i en bydel som har både vernet bebyggelse og stor kryssende gjennomgangstrafikk på bilvei, gangveier og jernbane. 

Prosjektet leverer meget høy innovasjonsgrad og var det første i verden hvor det ble tatt i bruk en innboret rørspunt, som spuntvegger i en byggegrop. Dette ga ekstra stivhet og styrke, og bidro vesentlig til sikring mot vanninntrenging i overgang mellom leire og fjell i spuntlinja, heter det i en melding fra NCC.

- Gratulerer til byggherre Statens vegvesen. Høy teknisk og operativ kompetanse bidrar til at NCC løser store og krevende infrastrukturprosjekter, sier Håkon Tjomsland, administrerende direktør i NCC Construction Norway.

 

God samarbeid

For å ivareta miljøet rundt byggeplassen ble det etablert en smalest mulig byggegrop, noe som gjorde at antallet vernede hus som måtte flyttes i byggetiden kunne reduseres betydelig i forhold til de opprinnelige planene. I tillegg var det viktig å ta hensyn til myke trafikanter og naboer.

- Det var viktig for oss å sikre at berørte parter, naboer og trafikanter, fikk en så god opplevelse som mulig av byggeprosessen, sier Tor Helge Nordstrøm, distriktssjef i NCC Construction Norway.

I følge NCC har samarbeidet mellom Statens Vegvesen, egne rådgivere i NCC og Vegdirektoratet i prosjektet vært meget vellykket. Dette samspillet har vært avgjørende for å lykkes med planlegging og gjennomføring av prosjektet. Flere av NCCs interne konsulenter jobber nå med Hålogalandsbrua, som vil bli Norges nest lengste hengebro.

 

Flere priser

Prisen for Årets anlegg 2014 er en av flere viktige priser og nominasjoner NCC har fått de siste årene. I fjor var NCC Property Development og NCC Construction nominert til Årets bygg 2013 og i 2013 mottok NCC Construction prisen for Årets innovasjon, for prosjektet Snøsmelteanlegget SS «Terje».