Nedre Røssåga Kraftstasjon åpnet

18.oktober ble de oppgraderte kraftstasjonen åpnet etter flere års bygging og tunneldriving.

Nedre Røssåga kraftstasjon er nå blant Norges største og vil produsere 2,15 TWh elektrisitet per år.
Nedre Røssåga kraftstasjon er nå blant Norges største og vil produsere 2,15 TWh elektrisitet per år. Foto: Statkraft
Sist oppdatert

Tirsdag 18. oktober åpnet vannkraftstasjonen Nedre Røssåga i Nordland etter en omfattende rehabilitering og utvidelse som startet i 2012.

Blant Norges største

To milliarder kroner har det kostet, men nå er kraftstasjonen blant Norges største og vil produsere 2,15 TWh elektrisitet per år, som tilsvarer 1,6 prosent av Norges totale produksjon.

1 million arbeidstimer er mye og sier litt om omfanget av prosjektet. HMS-fokuset har vært sterkt i følge Geir Magne Svendsen, HMS koordinator i Statkraft. 

- 41 nestenulykker og 23 skader er vi ikke helt fornøyde med, arbeidet fortsetter med å forbedre HMS-arbeidet i Statkraft, forteller han i deres film "Nedre Røssåga Kraftstasjon - klar for 50 nye år".

Raise drilling

Siste delen av vannveien ned til kraftstasjonen er ned gjennom en vertikal sjakt. Den ble laget med raise-drilling ved at man på toppen borer et pilot hull ned til bunnen. Der blir det montert en borekrone som blir dratt opp igjen.

Dette er den største sjakta i diameter som er boret i Nord Europa i følge Statkraft. 660 centimeter og 165 meter dyp.

En geolog i aksjon under utbyggingen av kraftstasjonshallen.
En geolog i aksjon under utbyggingen av kraftstasjonshallen. Foto: Statkraft
Raisedrilling ble brukt for den vertikale sjakten som er siste delen av vannveien ned til kraftstasjonen.
Raisedrilling ble brukt for den vertikale sjakten som er siste delen av vannveien ned til kraftstasjonen. Foto: Statkraft

Åpningen foretas av statssekretær Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Nedre Røssåga kraftstasjon, som ble satt i drift på 1950-tallet, ligger i Hemnes kommune og utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen. Kraftstasjon er heleid av Statkraft.

Blant de største

Rehabiliteringen og utvidelsen startet våren 2012 og er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Prøvedrift har pågått siden månedsskiftet juli-august.

Den totale kapasiteten i Nedre Røssåga er økt fra 250 MW til 350 MW. Total årlig produksjon øker med ca. 200 GWh til omtrent 2150 GWh, tilsvarende behovet til mer enn 100.000 norske husstander.

I den gamle kraftstasjonen er tre eksisterende aggregater rehabilitert, mens tre aggregater er tatt ut av drift. Samtidig er det bygget en helt ny kraftstasjon med ett stort aggregat. Den nye stasjonen er bygget i fjellet i kort avstand fra den gamle.

Jern Erna på 600 tonn ble driftet av LNS og sørget for drivingen av store deler av tunnelen.
Jern Erna på 600 tonn ble driftet av LNS og sørget for drivingen av store deler av tunnelen. Foto: Statkraft

En million kubikk

For første gang i Norge på flere tiår ble det tatt i bruk TBM-maskin. Jern Erna på 600 tonn ble driftet av LNS og sørget for drivingen av store deler av tunnelen. Og for første gang i Norge ble massene fra et slikt prosjekt fraktet ut via et transportbånd.

10.000 grantrær

En million kubikkmeter masser ble tatt ut fra tunneldrivingen på over 18 kilometer. Noe av dette har blitt brukt av lokale entreprenører i andre prosjekter, men mesteparten blir deponert. Deponiene skal dekkes over med jord og beplantes med 10.000 grantrær.

Totalt er det drevet 19 km tunneler. I perioder har opp mot 300 personer jobbet på anlegget. Hele prosjektet har en kostnadsramme på ca. 2 milliarder kroner.

Prosjektet har en positiv miljøeffekt i følge Statkraft. Parallelt med at kraftproduksjonen øker, forbedres forholdene for laks og sjøørret i Røssåga. Elva får blant annet tilbake en lakseførende strekning som står for 30 prosent av gytegrunnlaget i hele Røssåga-vassdraget.

Mønsteret som etterlates av TBMen er et vakkert skue.
Mønsteret som etterlates av TBMen er et vakkert skue. Foto: Statkraft
Jern-Erna i aksjon. Hun ble første TBM i Norge på flere tiår.
Jern-Erna i aksjon. Hun ble første TBM i Norge på flere tiår. Foto: Statkraft

Denne saken ble første gang publisert 25/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017