Nesten en milliard på fire måneder

Det er hva Statens vegvesen brukte på konsulenter i første tertial.

Beløpet gjelder bruk av konsulenter knyttet til utbygging og forvaltning av om lag 10 000 km med riksveier i Norge. Her fra utbyggingen av Rv.22 mellom Lillestrøm og Fet.
Beløpet gjelder bruk av konsulenter knyttet til utbygging og forvaltning av om lag 10 000 km med riksveier i Norge. Her fra utbyggingen av Rv.22 mellom Lillestrøm og Fet. Foto: Ill.Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Statens vegvesen brukte 961 millioner kroner til konsulenter i første tertial 2016.

Det er 88 millioner kroner mindre enn for samme periode i 2015 i følge vegvesen.no.

Går til riksveinettet

Beløpet gjelder bruk av konsulenter knyttet til utbygging og forvaltning av de om lag 10 000 km med riksveier i Norge.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen har et ønske om full åpenhet når det gjelder etatens bruk av konsulenter, og Vegvesenet vil derfor tre ganger årlig offentliggjøre hvor mye etaten bruker på kjøp av tjenester.

Vegdirektøren har i 2016 innført skjerpede krav til styring av tjenestekjøp i Statens vegvesen, men han er helt klar på at etaten er avhengig av konsulentene.

Gir økt fleksibilitet

-Vi har gledelig nok fått økt bevilgningene de siste årene, og det betyr mer penger til bygging av nye veger samt til drift og vedlikehold av de vegene vi allerede har. Skal vi levere slik det er forventet av oss, så må vi enten ansette flere folk, eller leie inn hjelp. Dette handler om å kjøpe inn kapasitet og nødvendig fagekspertise uten å binde opp store, faste kostnader. Dette gir rom for å beholde en fleksibilitet i organisasjonen, og det er vi helt avhengige av, sier vegdirektør Gustavsen.

Færre ansatte

Samtidig som konsulentbruken viser nedgang i første tertial, så viser tallene også en svak nedgang i antall ansatte.

Vegvesenet hadde 7292 hele stillinger per 30. april 2016, og det er 21 stillinger færre enn ved årsskiftet – en nedgang på 0,3 prosent.

I tilsvarende periode i 2014, hadde etaten en økning på 1,8 prosent.

Denne saken ble første gang publisert 01/07 2016, og sist oppdatert 06/04 2017