Norges mest spektakulære anlegg

Skanska bruker hele spennet sitt når de bygger tre bruer og fire tunneler fordelt på seks øyer langt ute i havgapet.

Sjøfylling og plastring ved Skjeltene med en Cat fra Busengdal og en Doosan fra Svinø Entreprenør.
Sjøfylling og plastring ved Skjeltene med en Cat fra Busengdal og en Doosan fra Svinø Entreprenør. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Det var høy aktivitet når Anleggsmagasinet besøkte Skanskas Fv. 659 Nordøyvegen-prosjekt i mai hvor det da var engasjert ca 460 personer.

Det er ikke uten grunn prosjektsjefen Are Eliasen har omtalt prosjektet som Norges mest spektakulære anleggsprosjekt.

Foreløpig er det uimotsagt så vidt vi vet. Og etter vi fikk bli med ut i båt for å se på anleggsarbeid på i alt seks øyer ute i havgapet hvor de bygger tre bruer og driver fire tunneler, gjorde det et solid inntrykk, det skal sies.

Utfordrende fjell

Status på prosjektet da Anleggsmagasinet fikk være ut, var at tunneldriften lå på 52 prosent av total lengde. Særlig utfordrende er fjellkvaliteten på Longva som byr på mer dårlig fjell enn forespeilet i tillegg til mye vanninntrenging, forklarte tunnelsjef Roar Sve. Det er drevet 1000 meter mot forventet 2000 meter, men foreløpig er prosjektet antatt å ferdigstilles i 2022.

Skanska bruker hele spennet sitt på prosjektet, fra tunnelarbeid, veibygging og til brubygging.
Skanska bruker hele spennet sitt på prosjektet, fra tunnelarbeid, veibygging og til brubygging. Foto: Fredrik Saugstad
Maskinene fra Busengdal og Svinø i spektakulære omgivelser.
Maskinene fra Busengdal og Svinø i spektakulære omgivelser. Foto: Fredrik Saugstad
Anlegg Nordvest utfører grunnarbeidet, her ser vi maskiner fra Busengdal og Opshaug.
Anlegg Nordvest utfører grunnarbeidet, her ser vi maskiner fra Busengdal og Opshaug. Foto: Fredrik Saugstad
Ved Skjeltene bygges Lepsøybrua på 800 meter.
Ved Skjeltene bygges Lepsøybrua på 800 meter. Foto: Skanska

Skanska satte på en femte borerigg pga dette. Men fremdriften har gått etter planen ellers og de hadde akkurat avsluttet stuffen på Haramsøya og var i ferd med å flytte laget over til Hestøya.

En av Skanskas egne maskiner. På prosjektet brukes 200.000 kubikkmeter plastringsstein og 800.000 kubikkmeter til sjøfylling.
En av Skanskas egne maskiner. På prosjektet brukes 200.000 kubikkmeter plastringsstein og 800.000 kubikkmeter til sjøfylling. Foto: Fredrik Saugstad

Hele spennet

Anne Brit Moen, assisterende tunnelsjef, jobber mye med effektivisering og har lang fartstid fra vegvesnet som prosjektleder. Prosjekter som dette er ekstra avhengig av selvdrevne og flinke folk, noe hun mener å ha bra med her ute i havgapet.

- Vi får brukt hele spennet vårt her, forklarer hun.

Hun byr opp til et fjordcruise sammen med Jan Einar Døvik, produksjonsleder på sjøarbeidene. Båten hans som fungerer som kontor og mens Døvik koordinerte maskinførere og massetransport gjennom Peltor-klokkene, fikk vi sett hele rekka av anlegg i sjøen fra Skjeltene til Hestøya, et crusie vi aldri har sett maken til.

Underentreprenører:

T.Engene: Utkjøring av tunnelstein

Unicon: Betong

Anlegg Nordvest (ACO, Busengdal og Opshaug): Grunnarbeid

Mesta: Støping av portaler

NCC: Asfalt

Entreprenørservice: Sprutbetong

Hans koordinering av formennene på sjøarbeidene er avgjørende for fremdriften, særlig med en så komplisert logistikk. I tillegg forteller han om et værhardt sted, særlig i vinter hvor de har måttet stoppe produksjonen på grunn av sterk vind flere ganger. Men så langt har det ikke vært uhell som har medført fravær.

T.Engene står for massetransporten av tunnelmasser og har 40 personer med på prosjektet.
T.Engene står for massetransporten av tunnelmasser og har 40 personer med på prosjektet. Foto: Fredrik Saugstad
En av T.Engenes MAN-biler lastes av Skanskas AMV FL70 Hybrid frontlaster. (det kommer egen sak om denne senere)
En av T.Engenes MAN-biler lastes av Skanskas AMV FL70 Hybrid frontlaster. (det kommer egen sak om denne senere) Foto: Stein Inge Naas
Anlegget på Fjørtofta. Portalen til Fjørtoftfjordtunnelen ses helt til høyre.
Anlegget på Fjørtofta. Portalen til Fjørtoftfjordtunnelen ses helt til høyre. Foto: Fredrik Saugstad

T.Engene, tre lektere og egen ferge

At logistikken er utfordrende på prosjektet var ikke ukjent, og Skanska ser ut til å ha løst det udramatisk. Tunnelmassene blir brukt til moloer og plastring rundt senkekassene. Massetransporten fra de tre tunnelene foregår med en flåte lastebiler fra T.Engene som har omtrent 40 ansatte med på prosjektet. På sjøen går det på tre forskjellige lektere, to som tar 1500 tonn og en som tar 1000 tonn.

- Det blir lagt ut 200.000 kubikkmeter plastringsstein og totalt blir det brukt 800.000 kubikkmeter til sjøfylling, forklarer Døvik.

Den lille røde ferga BB-Lifter går i trafikk med betongbiler og utstyr mellom fastlandet og øyene.
Den lille røde ferga BB-Lifter går i trafikk med betongbiler og utstyr mellom fastlandet og øyene. Foto: Fredrik Saugstad

Der hvor brukarene står er det på det meste 14 meter dypt. Man kan stadig se den lille røde "ferga", BB-Lifter, med betongbiler og maskiner ombord på vei ut til Hestøya blant annet. Betongproduksjonen blir utført av Unicon og foregår på Fjørtofta og Longva i tillegg til på Stette på fastlandet.

Prosjektet omfatter:

Lepsøybrua:

800 meter lang høgbru frå Skjeltene på fastlandet over skipsleia til sjøfylling mot Lauka og Hestøya.

Laukebrua:

En 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka.

Hamnaskjersundbrua:

En 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet.

Haramsfjordtunnelen:

Frå Hestøya til Austnes på Haramsøya, 3500 meter.

Nogvafjordtunnelen:

Fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter.

Fjørtoftfjordtunnelen:

Fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter.

Burbergtunnelen:

En miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter.

I tillegg kommer ny veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter og ny veg over Fjørtofta.

Tunnelpåhugg 8 meter under havet

En av mange utfordringer er tunnelpåhugget på Hestøya som blir åtte meter under havoverlfaten, noe Døvik tror de er alene om å utføre.

Det blir ikke noe mindre spektakulært av at tunnelpåhugget på Hestøya ligger åtte meter under havnivået.
Det blir ikke noe mindre spektakulært av at tunnelpåhugget på Hestøya ligger åtte meter under havnivået. Foto: Skanska

Her bygges en demning som skal holde sjøen borte fra portalen som leder ned til den 3500 meter lange Haramsfjordtunnelen. I sommer starter også byggingen av Hamnaskjersundbrua hvor de skal sette i gang forskaling ved å ta i bruk Drammensvogna. Den skal deretter brukes på Laukebrua.