Norges største veikontrakt til Veidekke

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Statens vegvesen å bygge den nye veiforbindelsen på E 39 mellom Svegatjørn i Os kommune og Fanavegen i Bergen kommune. Kontraktssummen er på nær 2,3 milliarder kroner ekskl. mva. 

Sist oppdatert

Parsellen Veidekke skal bygge er cirka 12,7 kilometer lang. Oppdraget innebærer bygging av to to-løpstunneler (Skogafjellstunnelen på 1,5 kilometer og Lyshorntunnelen på 9,2 kilometer) og to kilometer firefelts hovedvei i dagen.

Oppdraget omfatter også bygging av to planfrie kryss, en vanntunnel på 1,7 kilometer, bruer, portaler og støttemurer og et omfattende VA - anlegg.

Veidekke fikk den 19. juni tildelingsbrevet fra Statens vegvesen for kontrakten. Klagefristen for tildeling av oppdraget har nå gått ut uten at det er kommet inn klager. På grunn av ferieavvikling hos partene skrives ikke kontakten under før i uke 34.

Byggearbeidene starter opp i oktober 2015 og skal være avsluttet i august 2020.

Denne saken ble første gang publisert 02/07 2015, og sist oppdatert 06/04 2017