Ser lyst på 2018, og forventer bedre lønn

I en ny, internasjonal undersøkelse mener to av tre nordmenn at bedriften de jobber for vil prestere bedre neste år. Nesten like mange nordmenn regner med høyere lønn.

63 prosent tror selskapet de jobber vil gjøre det bedre i 2018 enn i 2017. Foto: Geir Hasle
63 prosent tror selskapet de jobber vil gjøre det bedre i 2018 enn i 2017. Foto: Geir Hasle
Publisert

Det kommer fram i årets fjerde utgave av den globale arbeidsmarkedsundersøkelsen Randstad Workmonitor, gjennomført av verdens nest største selskap innen rekruttering, bemanning og HR.

Ikke bekymret

Årets siste kvartalsrapport tar blant annet for seg arbeidstakernes fremtidstro på landets økonomi, bedriftens prestasjoner og egen lønn og bonus. Undersøkelsen viser at norske arbeidstakere ikke lar seg bekymre av fortsatt usikre økonomiske tider. 63 prosent tror selskapet de jobber vil gjøre det bedre i 2018 enn i 2017. Nesten like mange, 59 prosent, tror Norges økonomiske situasjon vil forbedre seg i det nye året.

På samme tidspunkt i fjor svarte 54 prosent at bedriften de jobber i vil prestere bedre i det kommende året, og at landets økonomiske situasjon vil forbedre seg.

– Optimisme er på vei tilbake med full kraft. Da vi stilte samme spørsmål mot slutten av 2016, svarte for eksempel bare 43 prosent i Norge at de forventet høyere lønn. En såpass kraftig oppgang viser at arbeidstakernes håp og forventninger stiger i takt med at usikkerhet og urolighet i arbeidsmarkedet forsvinner, sier adm. direktør Eivind Bøe i Randstad.

I Sverige forventer sju av 10 lønnsøkning, mens 63 prosent tror på bedre tider for bedriften. Bare 37 prosent av våre danske kolleger forventer lønnsøkning, mens forventningene til bedriftens og nasjonens prestasjon er på linje med Norge.

Japansk pessimisme

De største optimistene for et bedre 2018, finner vi i India og Kina. Her tror henholdsvis 94 og 90 prosent på enda bedre tider for bedriften neste år. Størst pessimisme hersker det i Japan og Hellas, der 48 og 54 prosent tror på bedre tider etter nyttår.

Arbeidstagerne i ett land utpeker seg gjennomgående, i år som de foregående årene, som undersøkelsens største pessimister; Hellas. Der tror bare hver tredje arbeidstager den finansielle situasjonen i landet vil styrkes neste år, mens halvparten tror arbeidsgiveren vil prestere bedre. Bare 31 prosent tror på høyere lønn.

Færre forventer bonus

På ett spørsmål om forventninger havner Norge nederst på listen blant de 33 landene i undersøkelsen. Kun hver fjerde norske arbeidstager har forventninger om utbetaling av engangsbonus ved årsslutt.

– Denne typen bonussystemer blir stadig sjeldnere i det norske arbeidslivet, der arbeidsgivere og arbeidstagere heller prioriterer stabil lønn, gode ordninger og forutsigbare arbeidsvilkår med individuell frihet. Dette i motsetning til flere land i Asia, som Kina, India og Malaysia, der lønnssystemene er mer prestasjonsbasert, og åtte av 10 uttrykker forventninger om slik bonus, sier Eivind Bøe.