Vant driftskontrakt på et år

Nortransport skal drifte og vedlikeholde riksveger og fylkesveger i Rendalen, Engerdal og Trysil.

I 2017 inngikk Nortransport avtale med NCC om å stille med inntil 16 enheter for å utføre brøyting og strøing av fylkesveier og gang- og sykkelstier på driftskontrakten 0401 Nordre Hedmarken (Ringsaker) mellom NCC og Statens vegvesen.
I 2017 inngikk Nortransport avtale med NCC om å stille med inntil 16 enheter for å utføre brøyting og strøing av fylkesveier og gang- og sykkelstier på driftskontrakten 0401 Nordre Hedmarken (Ringsaker) mellom NCC og Statens vegvesen. Foto: Nortransport/Facebook
Publisert Oppdatert

Kontrakten med Nortransport AS trer i kraft 1. september og har en varighet på et år.

840 kilometer

På oppdrag for Statens vegvesen, skal Nortransport AS drifte og vedlikeholde vel 840 kilometer med riks- og fylkesveger i Rendalen, Trysil og Engerdal.

Gjennom denne kontrakten påtar Nortransport AS seg et samfunnsansvar fordi entreprenøren skal ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og service innenfor gitte ansvarsområder og krav. Blant oppgavene som Notransport AS skal gjennomføre er vinterdrift (brøyting, strøing osv.), renhold av vegbane og vegutstyr, drift av grøntanlegg, kantslått, rensk av drenering og inspeksjon av vegnettet og registrering av feil og mangler.

I tillegg skal driftsentreprenøren ha tett samhandling med Statens vegvesen.

Kontrakten Statens vegvesen har inngått med Nortransport AS gjelder for perioden 1. september 2019 til og med 31. august 2020.