Grunnarbeider for 122 millioner

NRC Group bygger nye kaianlegg til fergesambandet Brekestad-Valset.

Illustrasjonsfoto: NRC Group
Illustrasjonsfoto: NRC Group
Sist oppdatert

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Statens Vegvesen for grunnarbeider knyttet til de nye fergeterminalene på sambandet mellom Brekestad og Valset i Sør-Trøndelag.

ALTi Bygg og Anlegg AS

Kontrakten har en verdi på 122 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups datterselskap ALTi Bygg og Anlegg AS.

Fergestrekningen, som leder fylkesveg 710 over Trondheimsfjorden, frakter i gjennomsnitt 496 kjøretøy i døgnet.

Fremtidige el-fergekaier

De nye fergekaiene skal være 18 meter lange og 12 meter brede, og det skal legges til rette for fremtidige el-ferger på begge sider av fjorden.

«Dette er den tredje kontrakten vi har vunnet på kort tid for utvikling av kaianlegg og relatert infrastruktur i Norge. Med bakgrunn i spisskompetansen vi besitter i NRC Group-konsernet er vi med på å bygge effektiv og sikker transport i kyst-Norge,» sier Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge.

Prosjektet påbegynnes i oktober i år og ventes ferdigstilt i mai 2019. Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.