Kan ny standard få ned dødstallene?

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert. Målet er bedre sikkerhet for arbeidstakere over hele verden.

På verdensbasis blir 374 millioner arbeidstakere hvert år skadet eller syke. Ill.foto: Geir Hasle
På verdensbasis blir 374 millioner arbeidstakere hvert år skadet eller syke. Ill.foto: Geir Hasle
Publisert

Adm. direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, håper at den internasjonale arbeidsmiljøstandarden vil føre til store endringer på arbeidsplasser i verden og redusere det tragiske antallet dødsfall og sykdom.

7700 dør daglig

I fjor døde 2,78 millioner arbeidstakere som følge av en arbeidsulykke eller sykdom knyttet til arbeidet sitt. Det betyr nesten 7700 arbeidsrelaterte dødsfall daglig. I tillegg blir 374 millioner arbeidstakere hvert år skadet eller syke.

Den internasjonale standarden har som mål å endre dette. Den skal gi myndigheter, industri og andre interessenter effektiv og brukervennlig veiledning for å forbedre arbeidsmiljø og HMS i land over hele verden.

Rammeverk

Standarden skal hjelpe organisasjoner med å etablere et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og bedre HMS-innsats. 161 land er medlemmer i ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen og fagpersoner fra over 70 av medlemslandene har deltatt aktivt i arbeidet med å utarbeide standarden, ISO 45001.

– Ekspertene har kommet sammen for å gi et rammeverk for en tryggere arbeidsplass for alle, uavhengig av land, sektor og organisasjonens størrelse. Også norske virksomheter vil ha stor nytte av standarden. Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften krever at alle organisasjoner jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet. For mange vil standarden være et godt hjelpemiddel for å oppfylle kravene i lovverket, sier Mehus.