Nye krefter skal drifte Lofot-vegene

Den riksdekkende entreprenøren Mesta har til nå driftet vegene i Lofoten - organisert gjennom én stor kontrakt. Fra høsten deles denne kontrakten i fire, og resultatet er at lokale entreprenører tar over driften.

TMS rydder snø for Statens Vegvesen en aprildag for en tid tilbake. Den siste tiden har Mesta hatt jobben, men nå er lokale krefter tilbake.
TMS rydder snø for Statens Vegvesen en aprildag for en tid tilbake. Den siste tiden har Mesta hatt jobben, men nå er lokale krefter tilbake.
Sist oppdatert

Den riksdekkende entreprenøren Mesta har til nå driftet vegene i Lofoten - organisert gjennom én stor kontrakt. Fra høsten deles denne kontrakten i fire, og resultatet er at lokale entreprenører tar over driften.

- Det er basert på den såkalte Vesterålsmodellen, der vi splitter opp kontraktene i flere deler, for at det skal bli mer attraktivt for lokale entreprenører å gi tilbud. Det har vært stor interesse og mange tilbydere pr. kontrakt, slik at vi tror dette har fungert etter planen, sier prosjektkoordinator i Statens vegvesen, Tor Ivar Johnsen.

I tillegg til at man dermed bidrar til å opprettholde og videreutvikle en lokal mangfoldig og kompetent entreprenørbransje, sikres riktig kostnad og kvalitet.

Minst like god kvalitet

Selv om kontraktene blir mindre, endres ikke kravet til kvalitet på utførelsen.

- Kravene er akkurat like strenge som i de store kontraktene. I tillegg fører denne modellen til at Vegvesenet tar tilbake en del av styringen av vinterdriften. På den tidligere driftskontrakten var alt lagt i hendene på entreprenøren.

- Siden vi uansett er øverste ansvarlig for driften av vegene, er det i mange situasjoner ønskelig at vi selv er med på å bestemme hvor innsatsen skal legges ned, forklarer Johnsen.

Det betyr ikke at entreprenøren kan sitte med armene i kors og vente på at Vegvesenet bestiller brøyting. Kontraktene har helt klare krav til snømengder og responstid, som entreprenørene til enhver tid skal følge.

- Men vi har større mulighet for å kontrollere andre tiltak, som for eksempel å bestille utvidet høvling av veg eller ekstra strøing hvis det plutselig blir nødvendig, sier Johnsen.

Mindre risiko for entreprenørene

Den nye driftsmodellen innebærer også en mindre økonomisk risiko for entreprenørene.

En typisk driftskontrakt er utformet slik at entreprenørene bærer en større del av risikoen. Mens snille vintre gir god fortjeneste, kan tøffe vintre bli en økonomisk belastning.

- For mindre, lokale entreprenører kan denne risikoen bli for høy, og i den nye modellen tar Vegvesenet en langt større del av risikoen. Entreprenørene får betalt for den jobben de faktisk gjør, uavhengig om det er gode eller dårlige dager, sier Johnsen.

Sikrer egen kompetanse

Denne modellen sørger også for å ivareta en del av den viktige kompetansen internt i Vegvesenet. Ved å engasjere seg mer i den daglige driften sørger vi for å opprettholde og videreutvikle fagkompetansen i Statens vegvesen: lokalkunnskap, produksjonsmetoder og kostnader.

Lofoten Øst

 1. Mesta AS 73.731.062,-
 2. Trygve Martinsen & Sønn AS 45.133.443,-
 3. Thore Magnussen & Sønner AS 47.763.167,-
 4. Ståle Holdahl Maskin & Transport AS 59.186.900,-
 5. Alf Brekken & Sønner AS 44.684.030,-

Lofoten Midt

 1. Alf Brekken & Sønner AS 67.899.706,-
 2. Mesta AS 69.747.395,99
 3. Trygve Martinsen & Sønn AS 55.758.333,-
 4. Thore Magnussen & Sønn AS 52.906.689,-
 5. Ståle Holdahl Maskin og Transport AS 76.626.045,-

Lofoten Vest

 1. Alf Brekken & Sønner AS 26.240.910,-
 2. Ståle Holdahl Maskin og Transport AS 27.281.467,-
 3. Mesta AS 38.399.382,-
 4. Rasmussen Anlegg AS 32.887.900,-
 5. Trygve Martinsen & Sønn AS 33.813.514,-
 6. Thore Magnussen & Sønn AS 29.868.222,-

Brøytestikker - hele området

 1. Trygve Martinsen & Sønn AS 5.175.833,-
 2. Thore Magnussen & Sønn AS 5.843.229,-
 3. Mesta AS 4.696.971,66
 4. Stenhaug Transport AS 10.210.800,-
 5. Alf Brekken & Sønner AS (tilbud avvist) 3.469.379,-
 6. Ståle Holdahl Maskin og Transport AS 7.526.200,-

Oppstart 1. september

Dette er tilbudene som har kommet inn, og alle priser er eks. mva. Tilbudene skal kontrollregnes og kontraktene signeres fortløpende utover vinteren. Alle kontraktene har oppstart 1. september 2014.

Denne saken ble første gang publisert 12/02 2014, og sist oppdatert 07/04 2017