Oppdrag til fire milliarder kroner:

Solid interesse på E6 Ranheim - Værnes

14 norske og utenlandske entreprenører (i alt 24 interessenter) har meldt interesse for Nye Veiers konkurranse om E6-utbygging fra Ranheim til Værnes.

Ranheim–Værnes er blant de høyest prioriterte strekningene i Nye Veier. Kontraktsverdien er ca. 4 milliarder kroner. Illustrasjon: Nye Veier
Ranheim–Værnes er blant de høyest prioriterte strekningene i Nye Veier. Kontraktsverdien er ca. 4 milliarder kroner. Illustrasjon: Nye Veier
Sist oppdatert

Konkurransegrunnlaget – basert på «integrert samhandling» – er lagt fram. Nå starter arbeidet med prekvalifisering.

– Oppslutningen er gledelig god. Dette viser at entreprenørmarkedet mener vi har et interessant prosjekt, sier Jørund Gullikstad, Nye Veiers utbyggingssjef for E6 nord.

Kontraktsverdi: 4 milliarder

Ranheim–Værnes er blant de høyest prioriterte strekningene i Nye Veier. Kontraktsverdien er ca. 4 milliarder kroner (ekskl. mva.), og oppdraget omfatter 23 kilometer firefelts motorvei med doble tunnelløp.

Totalentreprenør velges neste sommer etter følgende utvelgelsesprosess:

3. november 2017: Forhåndskunngjøring med oppfordring til å melde interesse for prosjektet innen 11. desember.

15. desember 2017: Prekvalifiseringen starter. Søkere får innsyn i konkurransegrunnlaget med regler, kontraktsbestemmelser og arbeidsomfang.

29. januar 2018: Frist for å bli kvalifisert for oppdraget. Basert på kvalifikasjonssøknad evaluerer Nye Veier de påmeldte etter en rekke kriterier for å avklare om søkerne kvalifiserer for konkurransen.

Februar 2018(siste del): De best kvalifiserte entreprenørselskapene – fra tre til fem – velges ut. Disse får ti uker til å gi tilbud på oppdraget.

Fra mai/juni 2018: Nye Veier gjennomfører sin evaluering, basert på BVP-metoden (Best Value Procurement), for å finne den mest attraktive tilbyder etter kjente og forhåndsdefinerte kriterier. Sentrale spørsmål:

– Hvilken av tilbyderne har det mest kompetente teamet til å bygge ut E6 mellom Ranheim og Værnes?

– Hvem har best forutsetninger for å gjennomføre et krevende prosjekt med integrert samhandling» i planleggings- og prosjektutviklingsfasen – og med totalentreprise som kontraktsmodell i byggefasen?

Juli 2018: Totalentreprenør velges, og samhandlingen starter. Den pågår ca. ett år før byggestart i 2019.

Pilotprosjekt

– I Nye Veier blir Ranheim–Værnes et pilotprosjekt for det vi kaller integrert samhandling. Ingen andre utbyggingsområder har tidligere benyttet denne metodikken, så her brøyter Trøndelag vei, sier utbyggingssjef Gullikstad.

Han har selv over 25 års erfaring som entreprenør og er sikker på at viktige aktører i denne bransjen har stor sans for byggherrer som utfordrer og utvikler fellesskap mellom kontraktspartene.

– Denne typen forpliktende samhandling kommer til å bli krevende for alle parter, slik det gjerne blir når noe nytt innføres. Men vi er overbevist om at disse lagbyggende endringene må til hvis vi skal sikre optimal prosjektering og gjennomføring, og nå målene vi har satt oss, påpeker Gullikstad.

Partene skal sitte sammen

Han trekker også fram et annet vesentlig prinsipp ved den nye kontraktsformen, nemlig samlokalisering. I konkurransegrunnlaget for Ranheim–Værnes-prosjektet heter det at partene skal sitte sammen fysisk for å oppnå mer rasjonell drift og kortest mulig beslutningslinjer.

Abonner på AnleggsMagasinet her