Økt omsetning ifølge SSb:

Bygg og anlegg øker

Jevn økning de fire siste årene i følge tallene til statistisk sentralbyrå

Bygg og anlegg har økt jevnt i omsetning i fire år. Foto: Fredrik Saugstad
Bygg og anlegg har økt jevnt i omsetning i fire år. Foto: Fredrik Saugstad
Publisert

Den totale omsetningen for virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner – 23,5 milliarder mer enn året før.

Dette tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent viser tall fra statistikken

Siden bunnivået i 2010 har den årlige omsetningen økt med 161,7 milliarder kroner, som tilsvarer en vekst på 58,7 prosent.

Rogaland på bedringens vei?

Aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen i Rogaland har vært preget av nedgang siden siste halvdel av 2015. Figur 3 viser hvordan veksten var kraftig i 2014 for så å avta og nå et bunnivå i begynnelsen av 2016. Omsetningen i 6. termin 2016 viser en forsiktig økning med en endring på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Illustrasjon: SSB
Illustrasjon: SSB
Figuren viser at omsetningsveksten i bygg og anlegg på landsbasis har vært stabil de siste fire årene med en årlig vekst mellom 5,0 og 6,8 prosent.
Figuren viser at omsetningsveksten i bygg og anlegg på landsbasis har vært stabil de siste fire årene med en årlig vekst mellom 5,0 og 6,8 prosent.