Arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2022-2033.:

Vi må ha bedre kontroll på kostnadene

Stikkordet for neste NTP: "Oppdrag 1: Mer for pengene".

Samferdselsministeren sier det er åpenbart at vi må se på kostnadene fremover.
Samferdselsministeren sier det er åpenbart at vi må se på kostnadene fremover. Foto: Vegvesen
Publisert Oppdatert

Det sier samferdselsminister Jon Georg Dale i forbindelse med at Vegdirektoratet, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor i dag leverer sine svar på det første oppdraget fra Samferdselsdepartementet om faglige innspill til ny Nasjonal transportplan.

Kostnadene i samferdselsprosjekt øker med opp til 40 prosent fra NTP til de er byggeklare.

- Det er åpenbart at vi må se på hvordan kostnadene i prosjektene kan reduseres, kommenterer han.

Regjeringa tar sikte på å legge frem ny "Nasjonal Transportplan 2022 - 2033" til våren 2021.