Maskinentreprenørenes Forbunds forventningsundersøkelse:

Optimismen rår, men vannproblemene består

De som jobber med utbygging av vei er mest optimistiske, mens bedrifter som jobber med vann og avløp, er mindre optimister.

Bedrifter i anleggsbransjen forventer høyere omsetning, bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i 2015 sammenlignet med 2014.
Bedrifter i anleggsbransjen forventer høyere omsetning, bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i 2015 sammenlignet med 2014.
Sist oppdatert
Vi har en regjering som satser på samferdsel, mens det kommunale vann- og avløpsnettet på landsbasis lenge har vært for lavt prioritert, til tross for store vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov, poengterer Johannesen. Foto: Fredrik Saugstad
Vi har en regjering som satser på samferdsel, mens det kommunale vann- og avløpsnettet på landsbasis lenge har vært for lavt prioritert, til tross for store vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov, poengterer Johannesen. Foto: Fredrik Saugstad

Bedrifter i anleggsbransjen forventer høyere omsetning, bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i 2015 sammenlignet med 2014. Dette viser en forventningsundersøkelse som bransje- og arbeidsgiverforeningen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) nylig har gjennomført. Undersøkelse avdekker imidlertid forskjeller internt i bransjen, avhengig av arbeidsområde og geografi.

– Tilbakemeldingen fra medlemsbedriftene vitner om fremtidstro. Det er imidlertid entreprenører som jobber med utbygging av vei og annen transportinfrastruktur som oppgir å være mest optimistiske. Bedrifter som utfører oppdrag i regi av kommunene, som utbygging av vann- og avløpsnett, har mindre positive forventninger, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen, som ikke er overrasket over bransjeforskjellene:

– Vi har en regjering som satser på samferdsel, mens det kommunale vann- og avløpsnettet på landsbasis lenge har vært for lavt prioritert - til tross for store vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov.

Det offesielle tallet for lekkasje for vann og avløp i Norge er 32 prosent. Fornyelsestakten på ledningsnettet er på rundt 0,4 prosent, når det burde være på rundt en prosent. Verdien på Norges ledningsnett er anslått til å være på 1700 milliarder kroner. Det anbefales derfor både fra MEF og aktører i bransjen å satse hardt på vannfokus fremover.

God oppdragsmengde og økt lønnsomhet

Bedrifter i anleggsbransjen forventer høyere omsetning, bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i 2015 sammenlignet med 2014. Med alt det som skal bygges og oppgraderes i Norge fremover mener MEF at bygg- og anleggsbransjen kan være større en olje- og offshorebransjen om noen år.

• Prognosesenteret anslår at det skal investeres 72,5 milliarder kroner i anleggsbransjen i 2015, basert på planlagte prosjekter pr. i dag.

Svein Gunnes og MEF mener dermed politikerne ikke trenger å bekymre seg over prispress ved økt aktivitet. Foto: Fredrik Saugstad
Svein Gunnes og MEF mener dermed politikerne ikke trenger å bekymre seg over prispress ved økt aktivitet. Foto: Fredrik Saugstad

• Prognoser tilsier en vekst i anleggsinvesteringer på om lag 12 prosent fra 2015 til 2016. Veksten (fra 2015-nivå) vil være størst for fylkene Aust-Agder, Hedmark og Trøndelagsfylkene.

• Konkurransen om veikontraktene i regi av Statens vegvesen har så langt i 2015 (t.o.m. juni) økt sammenlignet med 2014. Hittil i år har det vært 4,7 tilbud pr. kontrakt, mot 4,2 for hele 2014. Konkurransen er sterkest i Midt-Norge.

Denne saken ble første gang publisert 19/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017