OSSA tapte alle punkter mot vegvesenet

Krevde 384 millioner fra vegvesenet. I dag kom dommen.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak og Iñigo Núñez Blanco i OSSA signerte torsdag den 28. august 2014 kontrakten om bygging av tunnel gjennom Sørkjosfjellet. Senere ble kontrakten hevet og saken har gått gjennom rettsystemet. I dag kom dommen fra tingretten.
Regionvegsjef Torbjørn Naimak og Iñigo Núñez Blanco i OSSA signerte torsdag den 28. august 2014 kontrakten om bygging av tunnel gjennom Sørkjosfjellet. Senere ble kontrakten hevet og saken har gått gjennom rettsystemet. I dag kom dommen fra tingretten. Foto: Foto: Torild Heimdal / Statens vegvesen
Sist oppdatert

Den spanske entreprenøren OSSA fikk kontrakten om å bygge den 4,6 kilometer lange tunnelen gjennom Sørkjosfjellet i august 2014. Kontrakten hadde en verdi på drøye 415 millioner kroner.

Kort tid etter - allerede i mars 2015 - ble kontrakten hevet fra vegvesenets side på grunn av manglende framdrift.

Ny anbudsrunde ble utlyst - der spanjolene uvanlig nok pånytt leverte anbud, og var rimeligst på pris. Kontrakten gikk dog til Skanska som planlegger åpning rundt årsskiftet 2017/2018.

Krevde 384 millioner kroner

Men spanjolene ga seg ikke og trakk vegvesenet inn for retten etter at de mener at oppsigelsen ikke var berettiget. OSSA leverte dermed inn et erstatningskrav på nesten 384 millioner kroner.

Saken gikk for retten på tampen av fjoråret, og nå foreligger dommen som frikjenner vegvesenet på samtlige punkter.

- Vi har ikke fått satt oss inn i detaljene ennå, men dommen virker grundig og veloverveid. Vi anser tingrettens avgjørelse som en full seier, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Dømt til å betale

Staten ved Samferdselsdepartementet er i tingretten frifunnet fra alle krav fra OSSA. Selskapet er dømt til å betale tilbake resterende del av et forskudd de har fått utbetalt; 37,4 millioner kroner pluss renter.

I tillegg må de betale en erstatning på ca. 41,4 millioner kroner for merkostnadene prosjektet er påført som følge av at jobben måtte lyses ut på nytt.

Selskapet er også dømt til å betale statens saksomkostninger, nærmere 8,5 millioner kroner, samt tingrettens utgifter til tolketjenester. Ankefristen er én måned fra forkynnelse av dommen.

Denne saken ble første gang publisert 16/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017