Jernabaneprosjekt:

Peab fikk jernbaneprosjekt til 2,9 mrd i Göteborg

Men gjennom tidlig involvering hadde de opsjon på oppdraget allerede fra 2015

Peabs svenske anleggsvirksomhet har signert kontrakt med Trafikverket om å bygge ut Olskroken, et av de viktigste knutepunktene i det vestsvenske jernbanesystemet. Illustrasjon: WSP dofengineers
Peabs svenske anleggsvirksomhet har signert kontrakt med Trafikverket om å bygge ut Olskroken, et av de viktigste knutepunktene i det vestsvenske jernbanesystemet. Illustrasjon: WSP dofengineers
Sist oppdatert

Peabs svenske anleggsvirksomhet har signert kontrakt med Trafikverket om å bygge ut Olskroken, et av de viktigste knutepunktene i det vestsvenske jernbanesystemet.

Kontrakten ble signert fredag 4. mai, og er den største anleggskontrakten i Peabs historie. Totalentreprisen omfatter blant annet seks jernbanebroer, en gangbro og om lag 10 000 meter nye jernbanespor. Kontraktssummen er på 2,9 milliarder svenske kroner.

Bygger plandelte jernbanespor

Karl- Gunnar Karlsson (t.v.), sjef for Peabs nordiske anleggsvirksomhet og Johan Bill, Trafikverket. Foto: Peab
Karl- Gunnar Karlsson (t.v.), sjef for Peabs nordiske anleggsvirksomhet og Johan Bill, Trafikverket. Foto: Peab

I Olskroken møtes fem jernbanestrekninger, og trafikken består av både persontog og godstog. I prinsippet møtes all godstrafikk til og fra Göteborgsområdet her. Det er et av Sveriges mest intensive knutepunkter for jernbanetrafikk.

− Vi skal bygge om knutepunktet til plandelte jernbanespor, slik at sporene vil krysse hverandre i ulike nivåer. Det vil øke fremkommeligheten og driftssikkerheten for all togtrafikk til og fra Göteborg, sier Karl-Gunnar Karlsson, sjef for Peabs nordiske anleggsvirksomhet.

Tidlig involvering

Entreprisen var delt inn i to faser. I slutten av 2015 ble Peab, sammen med underleverandørene WSP og Infranord, tildelt prosjekt Olskroken i kontraktsformen ECI (Early Contractor Involvement). ECI innebærer at entreprenøren blir involvert i tidlig fase, og tar ansvar for detaljprosjektering før byggestart. Målet er å kunne produsere byggingen så kostnadseffektivt som mulig.

ECI innebar at Trafikverket hadde mulighet for å aktivere en opsjon for byggingen av prosjektet. Denne ble aktivert, og med det ble Peab tildelt totalentreprisen for utbyggingsprosjektet.

Prosjektet vil etter planen pågå frem til 2025.

Abonner på AnleggsMagasinet