Bygger om renseanlegg for 700 millioner SEK

Veidekke ASA: Bygger om Himmerfjärdsverket renseanlegg for Syvab

Det har lenge blitt lagt planer for ombygging og tilbygg ved Himmerfjärdsverket i Gödinge i Sverige.
Det har lenge blitt lagt planer for ombygging og tilbygg ved Himmerfjärdsverket i Gödinge i Sverige. Foto: Veidekke
Publisert

Veidekke har signert avtale med Syvab (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) om omfattende ombygging og tilbygg ved renseanlegget Himmerfjärdsverket i Grödinge, Sverige.

Prosjektet har potensiell ordreverdi på minimum SEK 700 millioner, og arbeidet vil etter planen pågå frem til 2025.

I 2019 vil arbeidet primært omfatte førstefaseaktiviteter, med ferdigstillelse av systemdokumenter og kalkyler for det nye anlegget. Byggestart for anleggsaktivitetene vil foregå løpende gjennom 2020, og det nye Himmerfjärdsverket planlegges å stå klart til bruk i 2025.

– Vi har lenge lagt planer for ombygging og tilbygg ved Himmerfjärdsverket. Når vi nå endelig er klare til å gå i gang med arbeidet, gir det oss både glede og trygghet å vite at vi skal samarbeide med hele kompetansen i Veidekke Entreprenad AB. Det borger for et riktig godt resultat, sier Carl-Olof Zetterman, adm. direktør i Syvab.

– Vi er svært glade for at Syvab viser oss tillit til å bistå i utviklingen av Himmelfjärdsverket. Prosjektet er i tråd med vår selektive kundestrategi, og vi kommer inn i arbeidet i tidlig fase, slik vi ønsker. Prosjektet samsvarer også godt med Veidekkes verdier, som handler om at medarbeiderne våre skaper merverdi i samspill med kunder og leverandører, sier Marcus Andersson, regiondirektør for Veidekke Anläggning Öst i Sverige.

Ombyggingen av Himmerfjärdsverket kommer som følge av befolkningsvekst og nye rensekrav. Et nytt Membran BioReaktor-anlegg skal øke kapasiteten, samtidig som energiforbruket skal holdes på dagens nivå og behovet for tilsetningskjemikalier skal reduseres.

Prosjektet omfatter utførelsesentreprise for ombygging av eksisterende anlegg og totalentreprise for tilbygg. Den første av prosjektets to faser omfatter utredning og prosjektering for systemdokumenter, der Veidekke skal bistå med produksjonsløsninger og spesifikk teknisk konsultasjon. I denne fasen beregnes også målkostnad for det totale prosjektet. Når målkostnad er beregnet, går prosjektet over i fase 2, med planlegging og produksjon. Ordreverdi for fase 1 er beregnet til ca. SEK 10 millioner, og avtale om fase 2 er planlagt inngått i løpet av første kvartal 2020.