Lønnsjag og prisjakt i bransjen:

Prisjakten er farlig for bransjen

Når man jager laveste pris på et produkt lenge nok, vil det ha svært dårlige følger på flere måter.

Jon Sandnes i BNL minner om at bygge- og anleggsbransjen har mange utfordringer og vi må ikke sove!
Jon Sandnes i BNL minner om at bygge- og anleggsbransjen har mange utfordringer og vi må ikke sove!
Sist oppdatert
Når man jager laveste pris på et produkt lenge nok, vil det ha svært dårlige følger for rekrutering av fagfolk og å opprettholde kompetansen i Norge, advarer Sandem.
Når man jager laveste pris på et produkt lenge nok, vil det ha svært dårlige følger for rekrutering av fagfolk og å opprettholde kompetansen i Norge, advarer Sandem.

Vi operer i et marked som svinger svært mye og er mer konjunkturutsatt. Dette forteller Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Under Utleiekonferansen 2014, hadde innlegget med tittelen "Vi må ikke sove", noe som siktet til problematikken rundt sosial dumping.

Når det gjelder salg av nye boliger fikk denne kurven en klar knekk før jul, men den tok seg opp igjen like etterpå. Noe som også går igjen er at det er salget av leiligheter som varierer, mens salg av nye eneboliger holder seg jevnt. Å være profet i dette markedet nå, er en krevende øvelse. Sandnes viser en graf som illustrerer at igangsetting av nye boliger og som viser at 2013 ble det nest beste året de siste fire årene.

Menneskehandel

Trenden i byggenæringen er likevel større import av modul og prefabrikkering som kan settes opp raskere. Han forteller at fabrikkene i baltikum som produserer slike elementer, sender med montasjeteam når dette skal til Norge. Men i Norge er minstelønnen så høy at arbeiderne må jobbe gratis i fabrikken i tre til fire uker når de kommer tilbake. Det illustrerer en del av den utviklingen vi er med på i dag.

- Vi må være våkne, for dette er en del av det markedet dere er en del av, forklarer han til en samlet utleiebransje.

- Å bestille en vare som er langt billigere med montasje som betales med minstelønn, er det jo fullt lovlig. Men sett i et nasjonalt perspektiv, er dette menneskehandel, forklarer Sandnes.

Hva med rekrutteringen?

Når man jager laveste pris på et produkt lenge nok, vil det ha svært dårlige følger for rekrutering av fagfolk og å opprettholde kompetansen i Norge. Vi er alle en del av det som skjer i verden i dag, og på en eller annen måte så må alle ansvarliggjøres. Enten du er offentlig byggherre, bestiller, privat, hovedentreprenør eller underentreprenør. Vi har alle et ansvar for at vi klarer å forvalte kompetansekvalifikasjoner.

Stort lønnsgap

Sandnes ønsker å adressere problemstillingen sammen med politi, skatt og arbeidstilsyn, at dette er en måte å jobbe på som vi ikke ønsker. I oversikten over lønnskostnader per timeverk i industrien i 2013, viser han hvor stort gapet er i lønnsnivå i Norge i forhold til andre land i Europa.

- Vi har en jobb å gjøre fremover med sakte, men sikkert prøve å tette dette gapet, mener han.

Å klare å tette dette helt, klarer vi aldri, men Norge må satse på teknikk, teknologi og dermed forsvare en noe høyere pris. Men det er viktig med en forsvarlig lønnsutvikling. Særlig viktig for å bevare Norge som et attraktivt marked og forsvare våre arbeidsplasser.

Vi må være våkne!

Han er positiv til politidirektør Humlegård som er overtydelig på at politiet tar dette på alvor. I løpet av 2014 skal politiet ha dannet seg et komplett trusselbilde innenfor byggenæringen, renhold, utleie, fiskeri og flere andre sektorer.

Bygg og Anlegg pekes ut spesielt fordi næringen selv har spurt om hjelp til å hindre mafiatilstander.

De vil lage en slags veileder/sjekkliste som kan brukes ved inngåelse av kontrakter, hvor det skal være underentrepriser.

Sandnes minner bransjen på at den må være våken. Om den skal ha troverdighet i denne debatten, så kan man ikke bare peke på offentlige bestillere og myndigheter.

- Vi er nødt til å starte med å peke på oss selv, slår Jon Sandes fast.

Han ber bedriftene gjøre grundige risikovurderinger, hvem skal være med på laget? Hvilke rutiner har dere for å sjekke opp firmaet? Hvilke muligheter har firmaet for å komme en uønsket situasjon? Han gir ros til Statens vegvesen, Statsbygg og Veidekke som allerede har sagt at de vil innføre maks to ledd med underentreprenører. Flere medlemsbedrifter har nå også tenkt til å redusere kontraktskjeden.

Oversikten over lønnskostnader per timeverk i industrien i fjor illustrerer gapet mellom Norge og resten av Europa.
Oversikten over lønnskostnader per timeverk i industrien i fjor illustrerer gapet mellom Norge og resten av Europa.

Denne saken ble første gang publisert 07/02 2014, og sist oppdatert 07/04 2017