Åsland Pukkverk - Asko Øst Kjøl:

Pukkverket ble entreprenør

Pukkverket har ikke til hensikt å drive som entreprenør, men denne gangen ble det sånn.

Sist oppdatert

Det kan ha sett ut som det er Hæhre som har stått for byggegropa under Asko-bygget langs E6 i Vestby. Men det er Åsland Pukkverk AS som har hatt oppdraget med å gjøre området klart for Askos nye sentrallager for kjølevarer.

Den fysiske jobben har riktignok Hæhres folk og maskiner stått for, men som underentreprenør for pukkverket.

Åsland har drevet pukkverksdrift på denne tomta i noen år. Det er på den måten blitt fjernet 300.000 kubikkmeter steinmasser som har blitt solgt og kjørt ut, som på et vanlig pukkverk.

 

Hæhre som UE

Vi skal jo ikke drive som entreprenør egentlig, men i dette tilfellet passet det godt at vi drev anlegget siden vi allerede tok ut masser her. Hæhre ble dermed underentreprenør.
Roar Kristiansen, daglig leder Åsland Pukkverk AS.

Arbeidene startet her i mai 2013 og Brick fungerer som byggherre på vegne av Asko. AF Gruppen skal stå for oppføringen av det 27 meter høye lagerbygget. Åsland Pukkverk AS eies av Gunnar Holth Grusforretning og Hæhre med 50/50-fordeling. Primært driver firmaet med knusing, deponi, grustak og asfaltverk og har 15 ansatte.

 

Drev anlegget som et pukkverk

En ny L150H ble levert samme dag vi besøkte anlegget. Dette er riktig størrelse for lasting med 11 tonn og fem kubikkmeter i skuffa. Bak har de valgt ekstra lodd for mer stabil maskin.
En ny L150H ble levert samme dag vi besøkte anlegget. Dette er riktig størrelse for lasting med 11 tonn og fem kubikkmeter i skuffa. Bak har de valgt ekstra lodd for mer stabil maskin.

Det var på bakgrunn av Åsland Pukkverks lange erfaring at de kunne ta oppdraget, noe Roar er glad for.  Deres arbeid er nå ferdig og da Anleggsmagasinet var på besøk, gjenstod kun noen salver og bortkjøring av masser, samtidig som det foregikk sikring av fjellskjæringen.  Boltsikring og sprøytebetong har blitt gjort av Gjerden Fjellsikring. Åsland Pukkverk har hatt oppdraget med sprengning, masseforflytning og planering. Mye av bortkjøringen har blitt utført av Åslands to egne biler, i tillegg til Mr Pukk AS og Kjell Sørlie AS. Området består av gneis i en kvalitet som egner seg godt som byggmasser, men ikke som slitelag til vei for eksempel.

Å drive anlegget som et pukkverk med utsalg av masser, har gjort at kunder har kommet og hentet massene som skulle vekk.
Roar Kristiansen, daglig leder Åsland Pukkverk AS.

Åsland Pukkverk har selv to lastebiler, fire hjullastere, et jordverk, 1 asfaltverk og en graver. Alt annet leies inn. Maskinparken holdes så ny og oppdatert som mulig for å holde kostnadene nede. I tillegg velges standardiserte fester for å gjøre utstyrsbytte så enkelt som mulig. Verket er avhengig av oppetid og satser ikke på å ha reservemaskiner.

Formann på Asko-anlegg i Vestby Johan Karlson og daglig leder i Åsland Pukkverk, Roar Kristiansen ved deres helt nye Volvo L150H.
Formann på Asko-anlegg i Vestby Johan Karlson og daglig leder i Åsland Pukkverk, Roar Kristiansen ved deres helt nye Volvo L150H.

Denne saken ble første gang publisert 13/01 2015, og sist oppdatert 06/04 2017