Ramirent vil ha flere kvinner

At kjønnsbalansen i bygg- og anleggsbransjen er skjev, er ikke noe nytt. For å øke kvinneandelen i selskapet, har Ramirent etablert et kvinneforum for å skape et godt og trygt arbeidsnettverk for kvinner i selskapet.

Randi Seljeøy Steen har jobbet i bransjen i over 30 år, og er en av initiativtakerne bak kvinneforumet.
Randi Seljeøy Steen har jobbet i bransjen i over 30 år, og er en av initiativtakerne bak kvinneforumet. Foto: Ramirent
Sist oppdatert

Et av målene til Kvinneforumet er å bidra til å øke kvinneandelen til minst 10 prosent, fra dagens 7 prosent innen utgangen av 2020. Bevisstgjøring i bedriften om at kjønnsbalanse er bra for arbeidsmiljø og trivsel, og konkret oppfordring til kvinner om å søke alle ledige stillinger, er et av tiltakene for å nå målene.

Tall hentet fra bygg- og anleggsnæringen viser en ujevn kjønnsbalanse i bransjen. Situasjonen er den samme i Ramirent. En undersøkelse fra MC Kinsey, Women in the Workplace 2016, sier at det må gjøres noe med bedriftskulturen for å lykkes med å bedre kjønnsbalansen. Det holder ikke å implementere enkelttiltak.

God mix

Randi Seljeøy Steen er en av initiativtakerne bak forumet og har jobbet i bransjen i over 30 år.

– Det er kjempeviktig at vi gjør en innsats for å beholde de kvinnene vi har, og at vi øker bevisstheten rundt en god mix av ansatte, både i forhold til kjønn og alder. De aller fleste jobber i Ramirent kan løses av både menn og kvinner. Randi har erfaring fra ulike stillinger i både Ramirent og bransjen forøvrig, og vet hva hun snakker om.

– Jeg har jobbet med IT-systemer og datasupport, testing av nye systemer, vært kundebehandler, kursansvarlig og nå er jeg Customer Center Support Manager og sørger for støtte og hjelp til avdelingslederne i regionen med datasystemer og rutiner. Jeg har bare positive opplevelser fra bransjen, det er lett og be om hjelp, og jeg har alltid hatt noen å støtte meg til. Dette er en veldig fin arbeidsplass.

Minst 10 prosent

Dortea Gjervik, økonomidirektør i Ramirent, sitter i ledergruppen og leder arbeidsgruppen i Kvinneforumet.

– Alle i Ramirent-ledelsen vet at en god miks av begge kjønn bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen. Nå vil vi ta grep og har satt som mål å nå minst 10 prosent kvinneandel innen utgangen av 2020. Kvinneforumet er også opptatt av at kvinner skal ha en trygg plass for å dele erfaringer, både gode og dårlige og sikre at disse håndteres korrekt. Vi kvinner må engasjere oss for å tiltrekke flere kvinner, understreker hun. Vi har i forbindelse med Kvinneforumet laget noen «Ramirent skal alltid» kjøreregler som implementeres i HR-arbeidet og som vi har ambisjoner om at skal bli del av bedriftskulturen vår.