Rekordmesse i nord

Messen som sto i fare for å bli avlyst, fikk rekordbesøk.

Området fungerte godt, og er med sin sentrale beliggenhet ved innkjøringen til Tromsø godt synlig i bybildet. Vi vet at enkelte utstillere meldte seg på Transport 2016 i Lillestrøm ettersom streik truet messen i nord. I siste liten ble det avgjort at NNBA allikevel skulle gå av stabelen - noe som arrangøren neppe angrer på .
Området fungerte godt, og er med sin sentrale beliggenhet ved innkjøringen til Tromsø godt synlig i bybildet. Vi vet at enkelte utstillere meldte seg på Transport 2016 i Lillestrøm ettersom streik truet messen i nord. I siste liten ble det avgjort at NNBA allikevel skulle gå av stabelen - noe som arrangøren neppe angrer på .
Sist oppdatert

NNBA 2016

NNBA 2016 er den femte i rekken av disse messene, som arrangeres av Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA (NESO), Maskinentreprenørenes forbund region nord (MEF). Dette er den klart største, best gjennomførte, og best besøkte messen i denne rekken melder prosjektleder Lars Erik Flygel.

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) 2016 er ferdig for denne gang.

Ettersom hotellstreiken truet messen på et svært sårbart tidspunkt, var det litt frem og tilbake hvorvidt messen skulle avlyses eller gå som planlagt.

Messen ble derfor først avlyst, men allerede dagen etter kom kontrabeskjeden og messen gikk som planlagt.

Akkurat det angrer arrangøren neppe på.

Ifølge en pressemelding er nemlig tilbakemeldingene og resultatene svært gode.

Totalt var det 170 utstillere som fordelte seg over 252 stands, noe som betyr at hele det tilgjengelige området på Mandelasletta i Tromsø ble utnyttet.

7020 besøkende

Messen var meget godt besøkt, og økte med mer enn 50% fra forrige messe i 2013. Totalt ble det registrert 7020 besøkende fordelt over de tre messedagene (2535 fredag, 3283 lørdag og 1202 søndag). Dette er langt høyere en målsettingen på 5000 besøkende.

Konkurranser og kåringer

I tillegg til selve messen, var det en rekke arrangement i arrangementet. Rekrutteringsdag for 500 lokale ungdomsskoleelever, entreprenørbarnehage, gravemaskinteater, lærlingekonkurranser og kåringer av beste Nordnorske bygg- og anleggsprosjekt er noen av disse, som alle samlet godt med folk. Av sosiale treffpunkter samlet både messeaften fredag og festmiddag lørdag omkring 500 personer.

Messen skulle åpnes av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, men han måtte melde avbud like før messestart. Erstatter ble statssekretær Tom Christen Nilsen som i tillegg til å åpne messen, også innledet til debatt om regjeringens planer for samferdsel i nord.
Messen skulle åpnes av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, men han måtte melde avbud like før messestart. Erstatter ble statssekretær Tom Christen Nilsen som i tillegg til å åpne messen, også innledet til debatt om regjeringens planer for samferdsel i nord.

Denne saken ble første gang publisert 15/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017