Verre grunn enn noen forutså

Den nordgående riksvegen fra Fredrikstad blir forsinket med et halvår, til april/mai 2018. De vanskelige grunnforholdene var verre enn antatt.

Det var spådd store mengder bløtleire i riksveg 110-prosjektet, men ikke at undergrunnsmassene ville gi såpass komplisert stabiliseringsarbeid. (Foto: Geir Hasle)
Det var spådd store mengder bløtleire i riksveg 110-prosjektet, men ikke at undergrunnsmassene ville gi såpass komplisert stabiliseringsarbeid. (Foto: Geir Hasle)
Publisert

Den samlede byggekostnaden lyder på 717 millioner (2017-kroner), og det kun for 1400 meter riksveg nordover fra Plankebyen. Riksveg 110 Simo-Ørebekk skulle etter planen åpnes for trafikk 30. oktober 2017.

Nå blir prosjektet forsinket med rundt et halvt år, noe som også medfører at bompengeringen i Fredrikstad blir utsatt tilsvarende. Inntektene kommer med andre ord senere enn beregnet.

Sammensatt

– Vi opplever forsinkelser, og mener det er riktig å endre tidspunktet for åpning til våren 2018, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

– Hvor mye vil dette fordyre prosjektet?

– Det er ikke noe grunnlag for å si at prislappen blir noe særlig høyere, mener Veum.

Han forklarer videre at årsaken til forsinkelsen er sammensatt, og at entreprenøren Park & Anlegg, prosjekterende Multiconsult og byggherre så langt ikke har trukket klare konklusjoner.

– Vi er ikke ferdige med forhandlingene, og diskuterer internt om hvilke andre årsaker enn grunnforholdene som eventuelt er av betydning. Vi snakker om en delfrist, som er innenfor den totale kontraktsperioden, og ser ikke for oss at saken nødvendigvis havner i retten. Foreløpig blir det feil vinkling å snakke om økonomisk ansvar for noen, mener Veum.

Komplisert

– Men dere visste vel om vanskelige grunnforhold i området før arbeidet startet?

– Ja, det er riktig, boringene til Multiconsult bekreftet store mengder bløt leire, men ikke at undergrunnsmassene ville gi såpass komplisert stabiliseringsarbeid.

– Noen steder har entreprenøren måttet pæle dypere, andre steder kortere. Det har gjort tilpasninger nødvendige i forhold til det som var prosjektert, sier prosjektlederen.

Vente på våren

Tore Veum opplyser at det er vurdert å sette på ekstra ressurser, men det gjenstår likevel så mye arbeid at åpning før jul 2017 ikke er realistisk.

– Da må vi uansett vente på våren, for det er krevende å ferdigstille veg midtvinters med asfalt og vegmerking. Derfor er det vanskelig å sette en konkret ny dato for vegåpning nå, utover at det blir våren 2018, sier Veum.

I henhold til byggekontrakten er delfrist for vegåpning høsten 2017, mens hele prosjektet skal være ferdig 30. april 2018. Innen dette skal både firefeltsvegen og de nye bomstasjonene åpnes for trafikk.

Riksveg 110 er et såkalt bompengeutløsende prosjekt, slik at bompengeinnkrevingen i Fredrikstad vil starte den dagen strekningen igjen åpnes for trafikk. Da vil det åpnes seks bomstasjoner rundt byen, der dagens stasjoner ved Værstebrua og Kråkerøybrua blir videreført.