Risa vant totalentreprise på bussvei

Tildelingskriteriene i konkurransen var vektet med 60% pris og 40% kvalitet, der Risa leverte et tilbud på i underkant 167 millioner kroner.

Kontrakten er en totalentreprise, der Risa AS har med seg Multiconsult som rådgiver.
Kontrakten er en totalentreprise, der Risa AS har med seg Multiconsult som rådgiver. Foto: Risa/facebook
Sist oppdatert

Risa vant konkurransen om å prosjektere og bygge neste del av Bussveien på Gausel, mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet, rett etter innkjøringen til Gamle Forusvei. Strekningen skal være ferdig i november 2022.

Entreprenøren skal bygge midtstilt bussvei, oppgradere gang- og sykkeltilbudet og lage to busstasjoner på strekningen.

Her ved Gausel stasjon blir det midtstilt bussvei i november 2022.
Her ved Gausel stasjon blir det midtstilt bussvei i november 2022. Foto: Rogaland fylkeskommune

– I tillegg til å bygge selve Bussveien skal entreprenøren også lage to nye underganger, én ved Gausel stasjon, og én ved Nådlandsbråtet, sier prosjektleder i Bussveien, Åsne Nord-Varhaug.

Prosjektutvikler Sven Harbo plinger inn 167 mill. på vegne av Glenn Eriksen, som har vært tilbudsleder i prosessen
Prosjektutvikler Sven Harbo plinger inn 167 mill. på vegne av Glenn Eriksen, som har vært tilbudsleder i prosessen Foto: Risa/Facebook
Denne undergangen ved Gausel stasjon blir lengre og lysere.
Denne undergangen ved Gausel stasjon blir lengre og lysere. Foto: Rogaland fylkeskommune

– Entreprenøren viser en god forståelse og plan for oppgaven de skal løse, gode systemer for samhandling mellom rådgiver og entreprenør og et høyt fokus på ytre miljø, ligger Nord-Varhaug til.

Trenger tid før bygging

Ettersom strekningen er tildelt som totalentreprise betyr det at entreprenøren må prosjektere arbeidet, noe som blant annet innebærer å lage byggetegninger før byggingen kan starte.

Denne saken ble første gang publisert 28/09 2020, og sist oppdatert 25/09 2020