Anleggskjempen Risa fikk en av sine største enkeltkontrakter noensinne

Det handler om vindkraft i Troms. Arbeidene er startet, og hele anlegget skal være ferdig i 2019.

Dr. Mathias Bimberg fra oppdragsgiver Prime Capital og administrerende direktør i Risa AS, Trond V. Tvedt var begge fornøyd med å få på plass avtalen. Foto: Risa
Dr. Mathias Bimberg fra oppdragsgiver Prime Capital og administrerende direktør i Risa AS, Trond V. Tvedt var begge fornøyd med å få på plass avtalen. Foto: Risa
Sist oppdatert

– Det er hyggelig å få en slik tillit, sier administrerende direktør i Risa AS, Trond Viding Tvedt etter at det onsdag ble kjent at selskapet skal bygge Kvitfjell vindmøllepark.

– Oppdraget vi nå har påtatt oss er spennende på flere måter. For det første ligger det lenger nord enn vi har arbeidet tidligere. I tillegg er prosjektet stort i vår målestokk. Det gjelder både i kroneverdi og spennvidde – kontrakten omhandler mange og ulike oppgaver. Konsortiet på oppdragsgiversiden er internasjonalt sammensatt, noe vi har erfaringer med allerede fra flere prosjekt innenfor energi-infrastruktur. Vi har et team med høy kompetanse på prosjektstyring som allerede er i gang, sier Tvedt i en pressemelding.

Arbeidene er startet, og hele anlegget skal være ferdig i 2019.

– Risa har ansvaret for prosjektering og bygging av infrastruktur for vindparken, to trafostasjoner, bryterstasjon, service- og lagerbygg, 67 turbinfundamenter, 33/132kV internt kabelanlegg, oppgradering av 6 kilometer adkomstvei fra Sørfjorden og kai i Nordfjordbotn for ilandføring av turbinkomponenter, forteller prosjektdirektør Kjell Skjølingstad.

Med dette oppdraget har Risa AS i dag en total ordrereserve på ca. 1,8 milliarder kroner. Risa-gruppens samlede ordreserve er ca. 2,0 milliarder kroner.