Rustet opp finnmarksvegene for 230 millioner kroner

Viktige strekninger er utbedret og sikret mot ras, sentrumsområder har fått et løft, mens det ble lagt 44,1 kilometer ny asfalt på fylkesvegene i Finnmark i 2016.

Bugøynesvegen var blant de mange strekningene som fikk ny asfalt i 2016.
Bugøynesvegen var blant de mange strekningene som fikk ny asfalt i 2016. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Totalt har Finnmark fylkeskommune brukt om lag 230 millioner kroner på investeringer, større vedlikehold, skredsikring og dekkelegging i året som gikk. I tillegg kommer utgiftene til brøyting og annen drift, som var på rundt 200 millioner kroner.

Skredsikring

De største enkeltprosjektene var Tarmfjordbakken på fylkesveg 98 i Tana og skredsikring på fylkesveg 19 ved Lerresfjord i Alta. Det melder Statens vegvesen på sine nettsider. Det siste prosjektet kom som følge av et større ras høsten 2015, og det ble gjennomført omfattende skredsikring før vegen åpnet for trafikk igjen i mai.

Flaskehals for tungtransporten

Tarmfjordbakken på fylkesveg 98 mellom mellom Giilas og Rustefjelbma var i svært dårlig tilstand og har også vært en flaskehals for tungtransporten. Her er det skiftet ut masse i underlaget, vegen er rettet ut og den har blitt bredere. Totalt er det investert 45 millioner kroner i oppgradering av Tarmfjordbakken de to siste årene. Den «nye» vegen var ferdig i september.

Denne saken ble første gang publisert 16/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017