Rv 110 forsinket II

Fredrikstads store veiprosjekt nord for byen ble meldt forsinket i november i fjor. Nå er åpning utsatt igjen, til høsten en gang.

Man visste om store mengder bløtleire i riksvei 110-prosjektet, men ikke at undergrunnsmassene ville gi såpass komplisert stabiliseringsarbeid. Foto: Geir Hasle
Man visste om store mengder bløtleire i riksvei 110-prosjektet, men ikke at undergrunnsmassene ville gi såpass komplisert stabiliseringsarbeid. Foto: Geir Hasle
Publisert

I begynnelsen av november i fjor skrev Anleggsmagasinet om nordgående riksvei 110 fra Fredrikstad, og meldte om at prosjektet ble forsinket med et halvår, til april/mai 2018, på grunn av verre grunnforhold enn antatt. Vegvesenet har for lengst gitt opp også denne fristen. Nå snakker Vegvesenets prosjektleder Tore Veum i vage ordelag om åpning «kommende høst».

– Noe mer konkret tidsangivelse tør vi ikke komme med nå, sier han.

Enda vanskeligere

Utfordringen har først og fremst å gjøre med de hule stålrørspælene, som skal bære den nye Seutbrua. De har en diameter på én meter, og skal fylles med betong og armering. Dybden til fast fjell varierer, med 50 meter på det meste.

Dette har vist seg enda vanskeligere enn noen hadde forestilt seg, men Tore Veum forsikrer at det jobbes iherdig med å få koblet de siste stålrørspælene til fjellet.

Dyr forsinkelse

Den samlede byggekostnaden lød opprinnelig på 675 millioner (2014-kroner), og det kun for 1400 meter riksvei nordover fra Plankebyen. Vei- og brustrekningen skulle etter planen åpnes for trafikk 30. oktober 2017.

Nå opplyser prosjektleder Veum at kostnaden vil komme opp i 738 millioner (2018-kroner).

Forsinkelsen på enda noen måneder medfører også at bompengeringen rundt Fredrikstad, og dermed inntektene, blir utsatt tilsvarende.

Forhandlinger

– Vi er ved et kritisk punkt nå, sier Veum, og etter det Anleggsmagasinet forstår, dreier det seg om en siste og svært problematisk stålrørspæl.

Noen steder har entreprenør Park & Anlegg måttet pæle dypere, andre steder kortere. Det har gjort tilpasninger nødvendige i forhold til prosjektplanen.

Men visste man ikke at grunnen på stedet er vanskelige? Veum forklarer at årsaken til forsinkelsen er sammensatt, og at entreprenøren Park & Anlegg, prosjekterende Multiconsult og Statens vegvesen så langt ikke har trukket klare konklusjoner om ansvarsforhold.

– Forhandlinger pågår nå mellom partene, om hvordan ekstrakostnadene skal fordeles.

– Ser du for deg enighet gjennom fortsatte forhandlinger…eller rettssak?

– Vi går for forhandlinger, parallelt med å finne løsninger og få prosjektet i havn, sier Tore Veum.