Best på klimarapportering

Den internasjonale organisasjonen CDP har gitt Veidekke toppkarakteren A for klimarapporteringen sin – andre året på rad.

Blant de 179 selskapene på CDPs A-liste finner vi Veidekke, som eneste norske entreprenør.
Blant de 179 selskapene på CDPs A-liste finner vi Veidekke, som eneste norske entreprenør. Foto: Veidekke
Publisert Oppdatert

– Toppkarakter fra en anerkjent og uavhengig organisasjon som CDP bekrefter at vi er på rett vei, sier Veidekkes konsernsjef, Jimmy Bengtsson, i en pressemelding. Entreprenøren er i selskap med få andre norske virksomheter, som Rema 1000, DNB og legemiddelfirmaene Novo Nordisk og Lundbeck.

40 prosent-bransjen

Bygg og anlegg står tradisjonelt bak store klimautslipp, og omtales gjerne som 40 prosent-bransjen. Med utgangspunkt i FNs togradersmål satte Veidekke i 2015 mål om å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 50 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 2050.

Blant tiltakene som har redusert utslippene fra virksomheten, er fossilfrie byggeplasser og gradvis elektrifisering av maskinparken. På Ruseløkka skole i Oslo gjennomfører Veidekke også et pilotprosjekt med mål om helt utslippsfri byggeplass. Andre tiltak som har hatt stor effekt, er biomasse som energibærer i asfaltproduksjon, lavtemperaturasfalt og mer gjenbruk i asfaltproduksjonen.

Blant 178 i verden

CDP Climate Change (tidligere Climate Disclosure Project) er en internasjonal, non-profit organisasjon som arbeider med å støtte bedrifter og myndigheter i å måle og styre risiko knyttet til klimaendring, vannressurser og avskoging.

I 2019 vurderte CDP over 8000 bedrifter over hele verden til karakterer fra A (best) til D (dårligst), etter hvor effektivt de takler klimaendringer og opplyser om sin miljøpåvirkning. Og blant de 179 selskapene på organisasjonens A-liste, er altså kun en liten håndfull norske.