KVU for ring 4:

En "Ring 4" vil uansett bli et kjempeprosjekt

E6 gjennom Oslo er så hardt belastet at en tverrforbindelse mellom Østfold og Romerike må etableres

To korridorer skal utredes som avlastingsvei mellom E6 sør/E18 og E6 Nord. En korridor går fra Fredrikstad over Sarpsborg, Mysen, Fetsund og til Gjelleråsen, en annen fra Moss over Enebakk til Lillestrøm og SKedsmovollen.
To korridorer skal utredes som avlastingsvei mellom E6 sør/E18 og E6 Nord. En korridor går fra Fredrikstad over Sarpsborg, Mysen, Fetsund og til Gjelleråsen, en annen fra Moss over Enebakk til Lillestrøm og SKedsmovollen. Foto: Google Maps
Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningene riksvei 22/111 og fylkesvei 120.

I følge Romerikes Blad inviteres nå kommunene til møte om saken.

Dette er for å etablere en avlastningsvei for de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo, samtidig som man skal sikre nødvendig beredskap ved hendelser på veinettet.

Det blir holdt et møte på Skedsmo rådhus i Lillestrøm 28.august. Det blir ingen formell høringsrunde, men det skal utarbeides et utfordringsnotat som skal overrekkes Samferdselsdepartementet.

I dag har verken riksvei 22/11 eller fv 120 en standard som gjør at de kan fungere som en fullverdig avlastningsvei for E6 gjennom Oslo.

Samferdselsdepartementet har sett på Rv 22/111 øst for Øyeren som et hovedalternativ, men ønsker også å utrede muligheten til å benytte seg av korridoren som i dag blant annet er fylkesvei 120 vest for Øyeren.

Ved strekningen E6 ved Furuset er ÅDT-tallet hele 11.000 tunge kjøretøy.
Ved strekningen E6 ved Furuset er ÅDT-tallet hele 11.000 tunge kjøretøy. Foto: Fredrik Saugstad

11.000 tunge kjøretøy ved Furuset

Navet i godstrafikken i Norge er Oslo. Noe av det som konseptvalgutredningen derfor må ta hensyn til er hvor mye av godset på veiene som skal forbi Oslo.

E6 ved Furuset har en ÅDT på 11.000 tunge kjøretøy og man må finne ut hvor mange av disse bilene som har behov for en veiforbindelse utenom Oslo.

Nasjonal transportplan 2018–2029, lagt frem 5. april 2017:

Departementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en KVU for strekningen rv 22/rv 111 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad. KVUen vil se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord/rv 4 via E18 med hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo. Aktuelle vegforbindelser å analysere er E6, rv 111/rv 22/fv 22 Fredrikstad – Lillestrøm – Nittedal, samt fv 120 Moss – Elvestad – Lillestrøm. Det er naturlig å se på både alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veger.

Tunnel under Østmarka?

Det er også kommet forslag om ny Ring 4 fra E6 i Follo, i tunnel under Østmarka og videre øst for Lillestrøm til E6 ved Kløfta eller Jessheim.

En rapport med anbefalinger vil bli offentliggjort i 2019.

Denne saken ble første gang publisert 03/08 2018, og sist oppdatert 10/08 2018