Lemminkäinen med Hæhre-kontrakt:

Skal asfaltere 50 000 tonn for Hæhre Entreprenør på E18

Lemminkäinen Norge er tildelt kontrakt fra Hæhre Entreprenør for produksjon og utlegging av 50 000 tonn asfalt på E18 mellom Riksgrensen og Ørje.

Hans Jørgen Sundby, viseadministrerende direktør i Lemminkäinen Norge og Knut Harstad, Daglig leder Hæhre Entreprenør AS, gjør et handshake som innebærer produksjon og legging av 50.000 tonn asfalt på 6,4 kilometer E18 i Østfold.
Hans Jørgen Sundby, viseadministrerende direktør i Lemminkäinen Norge og Knut Harstad, Daglig leder Hæhre Entreprenør AS, gjør et handshake som innebærer produksjon og legging av 50.000 tonn asfalt på 6,4 kilometer E18 i Østfold.
Sist oppdatert

Prosjektet Riksgrensen–Ørje er en del av den pågående opprustningen av E18 i Østfold mellom Riksgrensen og Vinterbro, med bygging av tofelts motortrafikkveg med midtdeler.

- Størrelsesmessig er dette et betydelig prosjekt, og omfatter gode, faglige utfordringer. Kontrakten er også den første, store kontrakten Lemminkäinen inngår med Hæhre Entreprenør. Hæhre er en stor aktør, med et betydelig fokus på fremdrift og effektivitet. Vi ser fram til å gjennomføre prosjektet i samarbeide med dem, sier Hans Jørgen Sundby, viseadministrerende direktør i Lemminkäinen Norge. 

 

Strekningen Lemminkäinen skal asfaltere er på 6,4 kilometer og har en bredde på 12,5 meter. Det skal bygges ett forbikjøringsfelt på om lag én kilometer i begge retninger. Gjennom Ørje sentrum følger E18 dagens veg, men lokaltrafikken skal føres i nye toplanskryss, og det skal derfor også bygges nye lokalveier samt gang- og sykkelveger.

 

- Vi er glade for tildelingen og ser fram til å starte arbeidet. Vi er også fornøyd med å ha kommet frem til gode løsninger til riktig pris. Tildelingen av kontrakten viser vår konkurransekraft og at Lemminkäinens kompetanse og gjennomføringsevne tas godt i mot i markedet, sier Sundby.

 

Hovedtyngden av asfaltleveransene skal skje i 2016 og 2017, men også med mindre leveranser i 2015. Sundby, som selv bor i Ørje og som har E18 som daglig reisevei, kommer til å følge prosjektgjennomføringen på nært hold.

- Jeg kommer til å være svært tett på, gjennom fysisk å følge opp prosjektet oppimot to ganger daglig, smiler Sundby.

Denne saken ble første gang publisert 10/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017