Skal stå klart i september 2020:

Skanska skal bygge beredskapssenteret

PNB på Taraldrud: Partene er omforent om en målpris på 1,491 milliarder

Størrelsen av bygningsmassen er ca 34 000 m2 BTA, men siden prosjektet er sikkerhetsgradert oppgis ikke ytterligere detaljer. Illustrasjon: Justis og beredskapsdepartementet
Størrelsen av bygningsmassen er ca 34 000 m2 BTA, men siden prosjektet er sikkerhetsgradert oppgis ikke ytterligere detaljer. Illustrasjon: Justis og beredskapsdepartementet
Publisert

Skanska har signert kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet på Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB).

Totalentreprenør

Med i samspillsgruppen er prosjektgruppen fra Justis- og beredskapsdepartementet, Metier OEC og ÅF Advansia med prosjektledelse, Nordic Arkitekter og COWI på rådgiversiden og Skanska som totalentreprenør for prosjektet.

I den første fasen som nå er avsluttet, har Skanska jobbet sammen med byggherren, byggherrens rådgivere og brukere (Politiet) i en integrert og samlokalisert organisasjon for å videreutvikle og optimalisere prosjektet med fokus på byggbare og kostnadseffektive løsninger.

I denne fasen har alle planer og styringsdokumentasjon for byggekontrakt blitt utarbeidet, og partene er omforent om en målpris på 1,491 MNOK.

Neste fase av samspillskontrakten er detaljprosjektering av byggingen, før spaden går i jorda i begynnelsen av mars.

PNB:

Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune vil samlokalisere de nasjonale beredskapsressursene, dvs Politiets Helikoptertjeneste, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten.

Sikkerhetsgradert prosjekt

Størrelsen av bygningsmassen er ca 34 000 m2 BTA, men siden prosjektet er sikkerhetsgradert oppgis ikke ytterligere detaljer. Anlegg- og utomhusarbeider knyttet til veier, infrastruktur, perimetersikring, med mer, inngår også i kontraktarbeidene.

Senteret vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, treningsbygg med svømmebasseng, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner, SIBO, m.m.

Vi i Skanska er stolte og ydmyke over å få være med å bidra med vår kompetanse i arbeidet med å sikre nasjonens sikkerhet.
konsernsjef i Skanska, Ståle Rød

September 2020

Anlegget skal stå klart for overtakelse 1 september 2020. Etter en periode med innflytning og virksomhetstesting fra brukerne, skal beredskapssenteret vært fullt operativt for beredskapsenhetene fra 15. desember 2020.

Abonner på AnleggsMagasinet her:

Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Illustrasjon: Nordic Office Of Architecture
Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Illustrasjon: Nordic Office Of Architecture