Skjeggestad bru i Vestfold åpner for trafikk 26. juni

Samferdselsministeren roser vegvesenet.

Sist oppdatert

Først kom opplysningen om at brua åpnes neste uke, men nå er det klart: Åpningen vil foregå allerede fredag den 26. juni klokken 10.00.

Det siste arbeidet har gått raskere enn antatt.

- Jeg er svært fornøyd med at Statens vegvesen har fått utført det nødvendige arbeidet for å kunne åpne nordgående bru for trafikk i begge retninger før fellesferien, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

- Jeg synes at Statens vegvesen har gjort en svært god jobb med å finne praktiske løsninger underveis samtidig som de har jobbet med gjenåpning av veien, først med den ene brua som åpner nå, så med full gjenoppbygging av den sørgående brua, sier Solvik-Olsen.

Det var 2. februar i år sørgående Skjeggestad bru kollapset som følge av utfyllings- og planeringsarbeid i området rundt brua.

Det har vært utført en rekke undersøkelser i området, den skadde brua er sprengt og revet, og siden det ble klart at nordgående bru kunne brukes, har Statens vegvesen med sine entreprenører jobbet kontinuerlig for å legge til rette for trafikkåpning her. Nå er brua klar, med midtrekkverk mellom nordgående og sørgående felt.

Prosjektering av ny sørgående bru pågår parallelt. Statens vegvesen regner med at arbeidet med bygging av den nye brua vil starte i september 2015 og at den vil stå ferdig til ferien 2016.

Denne saken ble første gang publisert 23/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017