Enklere vindparkutbygging med digital plattform

Peab i Sverige har tatt i bruk skyløsningen Gemini Connected i både veg- og vindmølleprosjekter. Det letter jobben betraktelig.

– Mye av jobbingen går ut på å sende oppdaterte modeller til maskinstyring og samtidig måle inn arbeidet som er utført, sier en humørfylt Børge Herefoss i Peab.
– Mye av jobbingen går ut på å sende oppdaterte modeller til maskinstyring og samtidig måle inn arbeidet som er utført, sier en humørfylt Børge Herefoss i Peab. Foto: Powel Construction
Publisert

Nå er all prosjektdata samlet på én plass. Dermed spares mye tid på å lete etter filer, og sende de på epost. Daniel Sjølund, stikningsleder i Peab, synes arbeidsflyten er blitt mer effektiv.

Færre misforståelser

– Om en av oss gjør en oppdatering i modellen, blir denne automatisk tilgjengelig for alle i prosjektet gjennom Connected. Dermed slipper vi at folk jobber i feil versjon av prosjektmodellen, som kunne skje før. Folk lastet opp feil modell og begynte å jobbe etter denne, sier Sjølund.

I 2015 begynte flere store entreprenører i Sverige å bruke 3D–verktøyet Gemini Terreng til Powel Construction i veg-, bru- og tunnelutbygginger. Nå har Peab også tatt i bruk programvaren.

Over landegrenser

Sjølund trekker også fram at kunnskapsutveksling og samarbeid på tvers av prosjekter er blitt enklere.

– Jeg kan nå jobbe med flere prosjekter samtidig, uten å reise rundt. Min arbeidsplass er i Sundsvall, mens mange av våre prosjekt er helt andre plasser i Sverige, sier stikningslederen.

Samarbeid skjer også over landegrensene. Peab bygger ut en stor vindpark på Hitra, og nå foregår det mye grunnarbeid. Etter hvert skal det heises på plass 26 nye vindmøller med 85 meters høyde og et vingespenn på 117 meter.

– Mye av jobbingen går ut på å sende oppdaterte modeller til maskinstyring og samtidig måle inn det arbeidet som er utført, sier Børge Herefoss, også han stikningsleder i Peab.

Større potensiale

– Den største fordelen for oss er at vi jobber i samme prosjekt, og at modellene hele tiden er oppdatert. Vi arbeider som regel på forskjellige plasser på anlegget og vi er ikke alltid på jobb samtidig. Nå er det lettere å samarbeide effektivt, sier Herefoss.

Han forteller at det så langt bare er stikkerne som bruker Connected på Hitra. På sikt ser han for seg at alle faggrupper i et prosjekt kan dra nytte av samarbeidsplattformen.

– Men ett sted må vi begynne, og erfaringene for min del har vært veldig positive. Dette er nok framtiden, smiler han.