Skyver seg over Glomma

Gulli Bru har snart forsert Glomma. Et av de sikreste tegnene på at E16-prosjektet har kommet godt på vei.

Gulli Bru skyves på plass, seksjon for seksjon av Skanska. Jekken skyver med 800 til 900 tonns kraft for å få på plass den 21.500 tonn tunge brukassa.
Gulli Bru skyves på plass, seksjon for seksjon av Skanska. Jekken skyver med 800 til 900 tonns kraft for å få på plass den 21.500 tonn tunge brukassa.
Publisert Oppdatert
Gulli Bru på 741 meter skal krysse Glomma. Den får fire kjørefelt med midtdeler. Ytterst på første seksjon er det montert en lang nese i stål som minimerer nedbøyingen i spennet mellom søylene.
Gulli Bru på 741 meter skal krysse Glomma. Den får fire kjørefelt med midtdeler. Ytterst på første seksjon er det montert en lang nese i stål som minimerer nedbøyingen i spennet mellom søylene.
Bruelementene bygges på nordre landside i en slags midlertidig fabrikkhall. Det tar omtrent to uker å produsere et element.
Bruelementene bygges på nordre landside i en slags midlertidig fabrikkhall. Det tar omtrent to uker å produsere et element.

Gulli Bru er en skyvebru på 741 meter som snar krysser Glomma fra Fulu i Sør-Odal kommune til Gulli i Kongsvinger kommune. Brukassa veier 27 tonn per meter og totalt er det 21.500 tonn som skal skyves på plass.

Det er Skanska som bygger broen som utgjør den største delen av entreprise to i E16 prosjektet fra Kløfta til Kongsvinger. I tillegg skal Skanska bygge et toplanskryss i Fulukrysset og Fulu bru på 51 meter.

Det skal også bygges 2125 meter sideveier. Byggestarten var januar 2012 og brua har et par seksjoner igjen før den er komplett. Kontraktstørrelsen er på 337, 5 millioner kroner eksl. moms.

Et element - to uker

Bruelementene til Gulli Bru bygges på nordre landside i en slags midlertidig fabrikkhall. Det tar omtrent to uker å produsere et element. Et ferdig element skyves ved hjelp av hydraulikk utover på søylene. Ytterst på første seksjon er det montert en lang nese i stål som minimerer nedbøyingen i spennet mellom søylene.

900 tonns jekk

Seksjonene er 25,5 meter lange og de blir løftet opp og skjøvet ut av en jekk, 0,5 meter av gangen med 800 til 900 tonns jekkekraft. En seksjon tar seks timer å få på plass og glir på teflonplater.

Seilingshøyden blir på 17,7 meter, avhengig av Glommas nivå. På brua forskales det 32.745 kvadratmeter, tilsvarende fem fotballbaner. 9950 kubikkmeter støpes over vann og 1850 kubikkmeter er støpt under vann. Til sammen går det med 2100 tonn med armering på bruprosjektet.

Gulli Bru blir opplyst når den står ferdig og vil nok være det klareste symbolet på den nye E16-strekningen fra Kløfta til Kongsvinger.

Når hele E16-strekningen mellom Kløfta og Kongsvinger står ferdig, vil kjøretiden fra Oslo til Kongsvinger kortes ned til under en time.

En bruseksjon tar seks timer å få på plass og glir på teflonplater på hver søyle.
En bruseksjon tar seks timer å få på plass og glir på teflonplater på hver søyle.