ny rv. 3/25

Turgåere i anleggsområdet

Anleggsmaskinførere i prosjektet kjører med hjertet i halsen langs anleggsvegen i Grundsetmarka

Cathrine Turnage i Skanska og Stig Johansen i Statens vegvesen jobber begge med HMS i anlegget. De ber turgåere og andre som bruker marka om å respektere skilting og om at de bruker kryssingspunktene.
Cathrine Turnage i Skanska og Stig Johansen i Statens vegvesen jobber begge med HMS i anlegget. De ber turgåere og andre som bruker marka om å respektere skilting og om at de bruker kryssingspunktene. Foto: Vegvesen
Publisert

Anleggsmaskinførere i prosjektet kjører med hjertet i halsen langs anleggsvegen i Grundsetmarka der det jobbes iherdig med å bygge ny rv. 3/25. Grundsetmarka brukes av mange turgåere og syklister. Når snøen kommer er skiløperne på plass også.

Turgåere på anlegget

De neste to årene er deler av Grundsetmarka berørt som følge av bygging av ny rv. 3/25 mellom Løten og Elverum. Deler av strekningen bygges i ny trasé.

Anleggsmaskinførere kjører med hjertet i halsen da det titt og ofte er turgåere og syklister på og langs anleggsvegen.

Naturlig nok er det flest i helgene, men også gjennom uka ser de folk der de ikke skal være. Det er anleggsdrift også på lørdager og noen søndager. Anleggsområdet går gjennom turområdet og det er nødvendig for brukere av marka å krysse anleggsområdet. Kryssing er tillatt på de oppmerkede og skiltede kryssingspunktene.

-Marka skal være åpen for folk gjennom anleggsfasen. Jeg ser at flere av kryssingspunktene er brede og det kan være vanskelig for en turgåer å se hvor på den andre siden turstien fortsetter. Dette skal vi merke med bedre skilting og sluser, sier HMS-rådgiver i Skanska, Cathrine Turnage.

Et av kryssingspunktene på anlegget.
Et av kryssingspunktene på anlegget. Foto: vegvesen

HMS-rådgiver i Statens vegvesen, Stig Johansen deler Turnages oppfatning.

-Vi har lagt opp til at marka skal være tilgjengelig for folk gjennom anleggsfasen. Marka brukes av mange og er viktig i nærmiljøet. Men vi har ikke anledning til å gjerde inn hele anleggsområdet. En fullastet dumper veier mange tonn og bruker lang tid på å bremse ned. I tillegg har sjåføren dødsoner hvor den ikke ser det som er utenfor maskinen. Vi er avhengige av at folk respekterer skiltingen, krysser anleggsområdet på de merkede kryssingspunktene og ikke oppholder seg på eller langs anleggsvegen.

En av Cat-dumperne som går i skytteltrafikk med masser.
En av Cat-dumperne som går i skytteltrafikk med masser. Foto: vegvesen

Turnage og Johansen ber derfor folk om å være snill å respektere skiltingen og ikke oppholde seg på anleggsområdet. Om vi sammen gjør vårt beste vil dette gå veldig bra, sier de. I løpet av nær fremtid vil kryssingspunktene bli enda tydeligere skiltet.