Sykkelstamvegen på Nord-Jæren:

Slått sammen delstrekninger

Nå gjelder Sykkelstamvegen syv kilometer

Byggingen av første etappe av sykkelstamvegen starter her ved Asser Jåttens vei, høsten 2018. Foto: Svv
Byggingen av første etappe av sykkelstamvegen starter her ved Asser Jåttens vei, høsten 2018. Foto: Svv
Sist oppdatert

Staten vegvesen lyste før påske ut konkurransen om byggekontrakt for den første sterkningen på Sykkelstamvegen.

I august skal byggingen starte.

Hele konkurransen gjelder strekningen mellom Asser Jåttensvei og Oalsgata i Forus / Lura-Sandnes.

Nå er flere at delstreknignene slått sammen slik at anbudskonkurransen gjelder for omtrent syv kilometer, forklarer prosjektleder Kari Smådal Turøy.

Bypakke Nord-Jæren:

Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt og godkjent i Stortinget torsdag 30. mars 2017. Det betyr grønt lys for utvikling av regionen og 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Vil ha flere tilbud

Statens vegvesen håper på å starte bygging på den første delen, Asser Jåttensvei til Sandnes grense allerede i september, og videre mellom Løwenstrasse-Smeaheia-Oalsgata i september 2019.

De som ønskjer å delta i konkurransen om å bygge Sykkelstamvegen må levere tiluod innan 5. juni.

Slik kan sykkeltunnelen gjennom Sørmarka bli. Illustrasjon: Svv
Slik kan sykkeltunnelen gjennom Sørmarka bli. Illustrasjon: Svv

Dette er Sykkelstamvegen

Sykkelstamvegen er et av de store prosjektene i Bypakke Nord-Jæren (som er på 30-milliarder kroner) og blir til sammen 15 kilometer lang.

Den skal være en effektiv og trafikksikker veg for syklister mellom Sandnes og Stavanger. Målet er at de som reiser til og fra jobb i Forusområdet velger sykkel framfor bil.

Sykkelstamvegen er bare for syklister, og skal ha:

  • lite eller ingen kryssande trafikk
  • høg standard
  • god breidde
  • midtstripe

Abonner på AnleggsMagasinet

Illustrasjon: Svv
Illustrasjon: Svv