Sørby Utleie kjøper 100 prosent av Sandmaskin Utleie

Sørby Utleie As kjøper 100 prosent av aksjene i Sandmaskin Utleie As i Halden

Kjøpet finner sted 1. januar 2017. Sandmaskin utleie vil etter oppkjøpet omprofileres og fusjoneres inn i Sørby Utleie.
Kjøpet finner sted 1. januar 2017. Sandmaskin utleie vil etter oppkjøpet omprofileres og fusjoneres inn i Sørby Utleie. Foto: Sandmaskin
Sist oppdatert

Kjøpet finner sted 1. januar 2017. Sandmaskin utleie vil etter oppkjøpet omprofileres og fusjoneres inn i Sørby Utleie.

Sørby Utleie er en av de store leverandørene av utleiemaskiner til bygg og anlegg i Østfold/Akershus. Kjøpet av Sandmaskin utleie skal understøtte selskapets vekststrategi som innebærer både organisk vekst og vekst gjennom oppkjøp.

Erik og Lars Sørby har fått til en skikkelig vekst de siste tre årene. Selskapets vekststrategi som innebærer både organisk vekst og vekst gjennom oppkjøp.
Erik og Lars Sørby har fått til en skikkelig vekst de siste tre årene. Selskapets vekststrategi som innebærer både organisk vekst og vekst gjennom oppkjøp. Foto: Fredrik Saugstad

Forventer tøffere konkurransesituasjon markedet:

Daglig leder i Sørby Utleie Lars Sørby forventer en stadig tøffere konkurransesituasjon i utleiemarkedet fremover.
– Det er ingen tvil om at det foregår en konsolidering i bransjen. Det blir færre, men større og mer kraftfulle aktører. Vi har ambisjoner om både å vokse, og fortsatt holde på posisjonen som ledende i Østfold innen våre kjerneområder, og da må vi kontinuerlig styrke oss og posisjonen vår, sier han.

Pr i dag har Sørby Utleie 3 avdelinger i hhv. Spydeberg, Sarpsborg og Vestby. Alle avdelingene vil bestå som normalt. Fra 1.1.17 vil vi også ha avdeling i Halden. Samlet vil forventet omsetning være ca. 85 mill. i 2017. Selskapet vil til sammen sysselsette 20 årsverk.

Sandmaskin er godt fornøyd med å få Sørby Utleie inn som eier. Daglig leder Svein Ove Sandberg mener Sørby Utleie er den ledende maskinutleieren i Østfold, og at det nye fellesskapet vil bidra til å løfte Sørby Utleie ytterligere.

Selskapene har også fellestrekk på flere områder som f.eks maskinutvalg og driftssystemer som gjør en sammenslåing enkel uten alt for mange justeringer.

Denne saken ble første gang publisert 04/11 2016, og sist oppdatert 07/04 2017