Bane Nor:

Drift og vedlikehold konkurranseutsettes

Sørlandsbanen er først ut med prekvalifisering 1. juli 2021.

Lengden på drift- og vedlikeholdskontraktene er fem år med opsjon på ytterligere to år.
Lengden på drift- og vedlikeholdskontraktene er fem år med opsjon på ytterligere to år. Foto: BaneNOR
Sist oppdatert

Mer jernbane for pengene er målet når Bane NOR deler jernbanenettet opp i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes.

Sørlandsbanen er først ut med prekvalifisering 1. juli 2021. Alle områdene skal være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027.

Sørlandsbanen først ut

Bakgrunn:

Jernbanereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015, forutsetter at Bane NOR konkurranseutsetter drift og vedlikehold så snart forholdene ligger til rette for det. Som en del av forberedelsene til konkurranseutsetting har Bane NOR besluttet å inndele drift og vedlikehold av jernbanenettet i ti kontraktsområder.

Etter en helhetsvurdering har Bane NOR kommet frem til at Sørlandsbanen mellom Neslandsvatn og Stavanger blir det første området som konkurranseutsettes. Strekningen har en kombinasjon av gammel enkeltsporet jernbane, moderne dobbeltspor, nyere godsterminaler, prosjekter, samt Arendalsbanen.

Første kontrakt i 2021:

– Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022.

Så kommer Vestlandet

Prekvalifisering på kontraktsområde Vestlandet, som er nummer to, skal gjennomføres i andre kvartal 2022 med planlagt kontraktsignering 1. januar 2023.

Alle kontraktsområdene skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027, sier Gorm Frimannslund, som er konsernsjef i Bane NOR.

Spordrift AS:

Spordrift AS, som er et heleid aksjeselskap for produksjon av drift og vedlikehold i Bane NOR, skal være etablert 1. juli 2019. Fra denne datoen overtar selskapet drifts- og vedlikeholdsoppgavene for alle kontraktsområdene frem til de konkurranseutsettes.

Fem års kontrakter

Lengden på drift- og vedlikeholdskontraktene er fem år med opsjon på ytterligere to år.

– De to første årene vil det blir lagt ut ett kontraktsområde årlig. Deretter vil det bli utlyst to kontrakter årlig slik at det blir en jevn rullering av kontraktsområdene. Bane NOR vil fortsatt ha full kontroll over infrastrukturen selv om det blir flere leverandører som utfører drift og vedlikehold, sier Frimannslund.

Ti kontraktsområder

Jernbanen deles i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes

Her ses rekkefølgen på de 10 områdene:

Denne saken ble første gang publisert 25/01 2019, og sist oppdatert 24/01 2019